Viešoji įstaiga
Kelmės profesinio rengimo centras


2019-02-28 Kelmės skyriuje vyko mokinių tėvų susirinkimas. Tėveliams pristatytos mokyklos formaliojo ir neformaliojo ugdymo kryptys, aptarti I-ojo pusmečio rezultatai, mokinių pasiekimai, neformaliojo ugdymo veikla. Geriausiai besimokančių ir lankančių, aktyviai dalyvaujančių neformaliojo ugdymo veiklose mokinių tėveliams ir globėjams įteiktos padėkos už gerą vaikų auklėjimą.