2018-11-13 Kelmės skyrius. 1g(9 kl.) ir 2g(10 kl.) grupių moksleivių susitikimas su KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės atstovu.