logosk3
 


VIEŠOJI  ĮSTAIGA

KELMĖS

PROFESINIO

RENGIMO

CENTRAS

 

 


Mokymosi visą gyvenimą programos

Leonardo da Vinci programos IVT mobilumo projektas

„ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokinių tobulėjimo įrankis”

Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860,  skirtas pirminio profesinio mokymo lygmens statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokin profesinių kompetencijų tobulinimui.

 

    Š. m. lapkričio 8 d. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre įvyko Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinčio mobilumo projektų sklaidos baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo per du šimtus mokinių, mokytojų, svečių iš Austrijos ir iš 10 Lietuvos profesinių mokymų institucijų. Jo metu buvo pristatyti 11 įgyvendinamų programos projektų:

VŠĮ KELMĖS PRC „ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokinių tobulėjimo įrankis”,  Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860

RADVILIŠKIO TVMC „Aš ir mano profesija“,  Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0828

KĖDAINIŲ PRC„Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme“, Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0870

ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA „Tarptautine patirtis būsimiesiems automobilių remonto specialistams ES šalyse” Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0842

KLAIPĖDOS STATYBININKŲ MOKYKLA „Gamtiniai ištekliai – ekologiška statyba“, Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0821

KLAIPĖDOS STATYBININKŲ MOKYKLA „Darbo įrankiai ir įranga“, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0874

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA „Automobilių remonto specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas ES salyse”. Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0836

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA ,,Nuotolinio mokymo taikymas suaugusiųjų profesinio mokymo procese’’, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0886

UTENOS RPRC „Gardi mėsa“, Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0837

UTENOS RPRC„Inovacijos ES statybos ir medžio apdirbimo versle“, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0887

JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO IR PASLAUGŲ MOKYKLA  „Žemės ūkio technikos eksploatavimo įvairesniame landšafte tarptautinė praktika“, LLP-LdV-IVT-2013-LT-0810

 

       Renginio metu susirinkę renginio dalyviai išgirdo sveikinimo žodžius, kuriuos išsakė mokyklų direktoriai- VšĮ Kelmės PRC Saulutė Jakšienė, Utenos RPM Zenonas Alekna, VšĮ Kuršėnų PM Regina Rupšienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Jonas Česevičius, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos Jūratė Jovaišienė, Weitensfeld seniūnijos seniūnas Franz Sabitz, darbdaviai Alfred Biedermann ir Johann Krassnig.

     Įvykusių projektų tikslus, uždavinius, projektines veiklas ir galutinius rezultatus pristatė pranešėjai: Aldona Biedermann, VšĮ Kelmės PRC  projekto koordinatorė, Aldona Narbutienė Radviliškio TVMC profesijos mokytoja, Virginija Kiuberienė, Kėdainių PRC projekto koordinatorė, Dalia Ivanauskienė, Alantos TVM projekto koordinatorė, Rasa Šiaulienė, Kelmės SM projekto koordinatorė, Nijolė Gailešienė, Utenos RPRC projekto koordinatorė, Kristina Saladžienė, Ukmergės TVM projekto koordinatorė, Jūratė Jovaišienė,Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos projekto koordinatorė.

      Su šilčiausiais prisiminimas apie savo stažuotę pasakojo Irma Strižinaitė ir Sandra Penikaitė, Vokietijos stažuotės dalyvės. Apie stažuotes Austrijos šalyje mintimis dalijosi Raimonda Valčiukaitė ir Šarūnas Kazlauskas iš Kelmės, Edmundas Kavaliūnas ir  Artūras Kriščiūnas iš Ukmergės, Simona Martišiūnaitė iš Utenos, Brigita Jovaišaitė ir Andrius Krikščiūnas iš Joniškėlio, Simona Žvirelaitė ir Renata Pipiraitė iš Šeduvos.

      Renginio dalyviams buvo parodytas projektų vadovės N. Gailešienės filmuotas ir IT inžinieriaus M.Nako sumontuotas filmukas apie projekto dalyvių stažuotę Austrijoje. Įspūdžiais iš stažuočių pasidalijo Kelmės profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Alma Šilėnaitė, Juozas Butkus, Irena Šimkūnienė ir A.Kavaliauskas.
     Projektinio darbo patirtimi ir ypač Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektais sklaidos renginyje džiaugėsi VšĮ Kelmės PRC, Ukmergės TVM, Utenos RPM, Kauno mechanikos mokyklos, VšĮ Alantos TVM, Klaipėdos SM, Joniškėlio I. Karpio ŽŪM, Radviliškio TVMC mokytojai ir mokiniai, dar nedalyvavę ŠMPF Leonardo da Vinčio programos projektuose. Dalyviai dalijosi įspūdžiais iš stažuočių Austrijoje, Vokietijoje, Turkijoje, Suomijoje, jiems buvo įteikti europasai ir pažymėjimai.
   Renginyje dalyvavo ir verslininkų delegacija iš Austrijos Karintijos žemės, kurių ūkiuose bei verslo įmonėse dalyviai stažavosi. Austrai gyrė lietuvius už darbštumą, atsakingumą, žingeidumą ir kvietė vėl atvykti.
    Susirinkusiems koncertavo VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro saviveiklininkai- vokalinio ansamblio ir tautinių šokių kolektyvo nariai, vadovai Dijana Bakšienė ir Virginijus Valčiukas,  renginį nuotaikingai vedė projektų vadovė Aldona Vincienė- Biedermann.
     O kaip gi užbaigtuvės be skanumynų? Šiam kartui tekusi užduotis – kiekvienam projektui po tortą – įveikta sėkmingai. Visi projektai savo idėją atskleidė per tortą. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokytojos- Asta Gedvygienė, Lina Grienė, Liucija Eitmantytė, Dalia Pranaitienė su savo mokiniais paruošė nuostabų furšetinį stalą susirinkusiems. Tai savotiška ES projektų metu įgyjamos patirties tąsa ir išraiška.  

    Nors renginys buvo ir netrumpas, tačiau renginio dalyviai neskubėjo skirstytis: r ne tik todėl, kad smagu kartu pasivaišinti pačių keptais tortais, bet dar ir todėl, kad čia susirinko draugai, stažuočių dalyviai, kurie dalijosi ne tik įspūdžiais, bet ir puikiais prisiminimais apie kartu praleistą laiką.

 

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai