EU flag-Erasmus+_vect_POS_4

Leonardo da Vinci

Mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

,,Apdailininko-statybininko specialybės mokinių praktinių ir socialinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse''

Projekto rengėjas ir koordinatorius - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

 

Projektas skirtas  apdailininko-statybininko specialybės mokinių profesinių, praktinių bei socialinių įgūdžių tobulinimui, siekiant geresnių, sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Projekto dalyviai: 30 apdailininko-statybininko specialybės mokinių iš penkių Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos ir 6 VšĮ  Kelmės profesinio rengimo mokiniai. Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems mokiniams, kadangi jiems visiems labai svarbus sėkmingos integracijos į darbo rinką klausimas.

Projekto tikslas: Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste  apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Pagrindinio projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

1.Lavinti jau turimus  apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas, praktikos atliekamos ES šalių įmonėse metu;

2.Ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;

3.Tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius;

4.Įgyti tarptautinę,  pripažintą darbinę patirtį;

5.Praplėsti kultūrinį bei geografinį akiratį, ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti tarptautinę mobilumo patirtį.

 

Projekto įgyvendinimo vieta: Vokietija, Austrija. Šios šalys pasirinktos, nes jose yra puikiai išvystytas statybos sektorius. Darbinė patirtis įgyta atliekant praktiką šių šalių moderniose  apdailos ir statybos įmonėse  sudarys galimybes projekto dalyviams įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą bei uždavinius, tapti konkurencingesniais darbo rinkoje bei sėkmingai įsilieti į nacionalinę bei ES darbo rinką.

Projekto data: 2014-07-01 - 2015-06-30

Stažuočių data: Stažuotės planuojamos 2014 m. rugpjūčio-spalio mėn. bei  2015 m. balandžio mėn.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

1.Patobulinti bei įgyti nauji praktiniai-profesiniai įgūdžiai.

2.Patobulinti bei įgyti nauji socialiniai įgūdžiai. Įgyti asmeninio ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas bei sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis.

3.Patobulinti  bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.

4.Įgyta tarptautinė darbinė patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką;

5.Patobulinti bei įgyti įgūdžiai, žinios bei darbinė patirtis įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu-išduotas Europass mobilumo dokumentas ir sertifikatai.

6.Praplėstas kultūrinis, geografinis akiratis, išygdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinė mobilumo patirtis.

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erazmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas