VšĮ Kelmės PRC projektų vadovė Aldona Vinčienė 2012m. spalio 21-24d. vyko į ŠMPF Leonardo da Vinčio programos parengiamųjų vizitų paraiškos Nr.LLP-LdV-PV-2012-LT-0396, pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci proprogramę parengiamąjį vizitą į kontaktinį seminarą “Building ECVET“ Liuxemburge. Seminaro metu siekiau plačiau sužinoti apie Europos profesinio rengimo kreditų perkėlimo ir skaičiavimo sistemos kontekstą ir jos tikslus, geriau suprasti, kaip ji siekia skatinti „besimokančių asmenų mobilumą, mokymosi visą gyvenimą rezultatų įteisinimą, kvalifikacijų skaidrumą bei abipusį pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo ir lavinimo paslaugų teikėjų Europoje”, kaip ši sistema bus ateityje naudinga besimokantiems „už lavinimo ir ugdymo sistemos ribų“.

  Taip pat siekiau įgyti daugiau žinių Leonardo da Vinci programos partnerystės bei naujovių perkėlimo projektų rengimo srityje bei, pristatydama VšĮ Kelmės PRC projektinės veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo pasiekimus Europos Sąjungos erdvėje, užmezgiau daug naudingų kontaktų bei tapau naujų projektų partnere 2013m. Mūsų profesinio rengimo įstaigos pagrindinis uždavinys yra mokymo institucijos patrauklumo ir kokybės didinimas regione bei Europoje. Manau, kad man labai gerai pasisekė tai padaryti. Šiuo seminaru esu labai patenkinta, nes jis praplėtė mano suvokimą apie projektinį darbą ir suteikė daug naujų žinių bei kompetencijų tiek tiesioginiame darbe, tiek apie viso profesinio mokymo organizavimo kokybinį vertinimą..

   Šio kontaktinio seminaro metu tutėjau galimybę susipažinti su įgyvendintais partnerysčių projektais ir jų rezultatais, pasisėmiau naujų idėjų ir radau partnerių partnerysčių ir mobilumo projektams, kuriuose ketiname dalyvauti 2013m. Jau seminaro metu bandėme atrasti idėjas naujiems projektams, parengti pradines projektų paraiškas bei taip užtikrinti bendradarbiavimo europiniu lygiu galimybių plėtojimą.