LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SPECIALISTŲ MOBILUMO (VETPRO) PROJEKTO

 „Interjero dizainas“

NR. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0705

 

Projektą koordinuoja KLAIPĖDOS STATYBININKŲ MOKYKLA

 

Tikslai:

Projekto tikslas-stiprinti pedagogų ir darbuotojų atsakingų už mokymo programų įgyvendinimą, praktiką Klaipėdos, Kelmės ir Kauno apskrityse, profesines kompetencijas statybos, medienos srityse bei padėti susipažinti su ES šalių naujovėmis darbo erdvėje, siekiant kokybiško apdailininko, pastatų restauratoriaus, baldžiaus, staliaus ir kitų statybinio profilio mokymo programų įgyvendinimo.

 

Projekto dalyviai:

Projekto dalyviai: Klaipėdos statybininkų mokyklos bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro apdailininko, statybininko, pastatų restauratoriaus, baldžiaus, staliaus ir kitų statybinio profilio specialybių prof. mokytojai bei šias mokymo programas koordinuojantys darbuotojai (metodininkai, skyrių vedėjai, pavaduotojai)     

 

Projekto rezultatai:

Projekto rezultatai:

1. Parengti pranešimų paketą temomis:

 -Interjero apdailos elementai, medžiagos ir technologija;

 -Interjero dekoravimas. Viešųjų ir individualiųjų pastatų interjeras;

 -Interjero detalės: nestandartinių baldų gamyba, medžio, akmens ir kitų detalių panaudojimas interjere;

 -Autocad ir kitų programų privalumai profesiniame mokyme statybos profilio specialybėms.

2. Parengtus pranešimus pristatyti baigiamajame seminare Power Piont programos pagalba;

3. Užmegzti nauji santykiai su ES mokymo organizacijomis ir įmonėmis stiprins mokyklų bendradarbiavimą;

4. Patobulintos žinios, naujos idėjos suteiks kokybiškesnes mokymo paslaugas mokiniams, kurios tiesiogiai įtakos darbdavių norą turėti gabų ir kompetentingą personalą;

5. Projekto rezultatai ir eiga bus pateikti institucijų internetiniuose psl. ir išplatinti 1 straipsnį Lietuvos žiniasklaidai

 

Projekto sklaida:

Informacija apie vykdomą projektą ir jo rezultatus bus skelbiama mokyklų internetinėse svetainėse.

Sukauptomis žiniomis bus dalinamasi metodinių grupių posėdžiuose, grupių susirinkimuose, atvirose pamokose.

Bus surengtas bendras informacinis projekto rezultatų sklaidos seminaras, kuriame bus perduodama patirtis kitiems profesijos mokytojams ir profesinio rengimo specialistams apie naujoves interjero dizaino kūrime, visa informacinė medžiaga, pranešimai, nuotraukos ir kt. bus įrašyta į CD ir perduoti projekte dalyvavusių mokymo įstaigų bibliotekoms bei statybos pakraipos metodinių komisijų pirmininkams, kurie sukauptą medžiagą galės naudoti kaip pagalbinę metodinę medžiagą pamokinių bei popamokinių užsiėmimų metu. Seminaro metu dalyviai pristatys paruoštus pristatymus, palygins aplankytų šalių statybos specialistų rengimo ypatumus, skirtumus, supažindins su naujovėmis, naudojamomis technologijomis.

Visa surinkta informacija, medžiaga, nuotraukos, parengti pristatymai bus naudojama mokymo procese.