Lietuvos profesinių mokyklų mokiniai gilino žinias statybų srityje panaudojant ekologiškas medžiagas

Pranešimas spaudai

2014 gruodžio 02 d.

 

Klaipėdos statybininkų mokykla įgyvendino Leonardo da Vincio projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0821 „Gamtiniai ištekliai – ekologiška statyba “.

Šiuo metu Lietuvoje renkantis statybines ir apdailos medžiagas, pirmenybė teikiama vietinės gamybos produktams,  medžiagoms, kurioms pagaminti išeikvojama mažiau energijos, taip pat išsiskiriančios ilgaamžiškumu ir tinkamos perdirbti arba savaime natūraliai sunykstančios - tai gamtiniai ištekliai.

Siekiant propaguoti darnų ir taupų gamtinių išteklių naudojimą, sudarantį sąlygas efektyviam jų pritaikymui visuomenės reikmėms, didinamas mokyklų bendruomenių informuotumas gamtos išteklių eikvojimo srityje bei skatinamas racionalus gamtos išteklių naudojimas. Mokyklų bendruomenės tik iš dalies supažindinamos, kaip ne vien racionaliai naudoti, bet taupyti ir gausinti gamtinius išteklius, kokia žala daroma aplinkai gamtinius išteklius išgaunant ir juos naudojant, kaip tą žalą galima sumažinti arba jos išvengti, kaip prie to galėtų prisidėti kiekvienas asmeniškai. Dabartinėmis rinkos sąlygomis susiduriama su pokyčiais darbo rinkoje ir didžiule konkurencija, kuriuos būtina tobulinti norint išlikti. Raktas į sėkmingą konkurenciją- nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.

Taigi pagrindinis projekto tikslas- tobulinti mokinių praktines bei teorines žinias, skatinti kurti harmoningus ir ekologiškus metodus panaudojant gamtinius išteklius statybos srityje, detaliau: žmogaus būsto ir gamtos neatsiejamą darnų ryšį ir tarpusavio santykį, ekologiškų namų statyba bei apdaila panaudojant medį, molį, šiaudus, akmenį, gausiausiai paplitusias durpes ir mineralines statybines medžiagas - smėlį, žvyrą, anhidridą, dolomitą, klintį, stogams ir sienoms naudojant šiuolaikines apželdinimo technologijas; elementai surinkti iš statybinių atliekų perdirbimo produktų t.y., lietaus vandens surinkimas ir panaudojimas, saulės energijos panaudojimas, praktinių įgūdžių tobulinimas kitose profesinėse mokyklose, kokybės vertinimas ir jos užtikrinimas, tobulinti mokinių socialinius įgūdžius: tinkamus bendravimo įgūdžius, darbuotojo ir darbdavio tarpusavio ryšių suvokimą naujoje aplinkoje, komandinio darbo ypatumus, apsikeitimas praktine patirtimi, bendrai tobulinti Europines kompetencijas.

Projekto dalyviai: Klaipėdos statybininkų mokyklos, Kauno SOCPSTVDC, VšĮ Kelmės prof.rengimo centro pirminio profesinio lygmens moksleiviai, daugiausia antro, trečio kurso, turintys pakankamą teorinių žinių bagažą atlikti praktikai. Visų trijų etapų metu dalyvių grupės buvo formuojamos iš apdailninkų, pastatų restauratorių irk t statybinių specialybės moksleivių. Trys lydintieji asmenys vyko iš Klaipėdos statatybininkų mokyklos prof. mokytojai, dėstantys profesinį mokymą.

36 projekto dalyvių iš anksčiau minėtų prof. mokyklų gilino savo žinias ir sėmėsi patirties Vokietijoje, Austrijoje ir Ispanijoje. Šis projektas dalyviams davė neįkainuojamos patirties, žinių, kompetencijos ir, beabejo, atvėrė galimybę į tolimesnį bedradarbiavimą. Visose šalyse dalyviai atliko praktiką įmonėse arba profesinėse mokyklose. Kiekvienoje šalyje mokėsi anglų ir tos šalies kalbos, nes turėjo kalbinio, kultūrinio parengimo kursus, kurie pasak dalyvių buvo neįkainojami ir davė labai daug naudos. Turėjo galimybė susipažinti su kiekvienos šalies kultūra, istorija lankydami garsius tų šalių objektus, statinius.  Stažuočių metu dalyviai gilino statybinės specialybės žinias: mokėsi dirbti komandinį darbą, susipažino su naujausiomis technologijomis įvairiomis ekologiškomis medžiagomis ir jų panaudojimu, sėmėsi darbo patirties iš kitų dirbančiųjų toje srityje, susipažino su tos šalies švietimo sistema ir praktiniu mokymu, kas buvo nauja ir įdomu. Kiekvienam mokiniui stažuotės paliko neišdildomos patirties ir atnešė didelį bagažą žinių, tad manome, kad tik Leonardo da Vincio projektų dėka, galime savo mokiniams suteikti tokią patirtį ir pažinimą.

Baigiamojo seminaro metu lapkirčio 28 dieną Klaipėdos statybininkų mokykloje dalyviai pristatė savo pranešimus temomis:

„Ekologiškos statybos galimybės DE, AT, ES šalyse“ (Kelmės PRC);

„Gamtinių išteklių panaudojimas  statyboje DE, AT, ES šalyse“ (Kauno SOCPSTVDC);

„Gamtinių išteklių panaudojimas ir technologijų pritaikymas vidaus apdailos darbams“ (Klaipėdos statybininkų mokyklai).

Taip pat pasidalinio įspūdžiai ir džiaugėsi suteikta Leonardo da Vinci programos galimybe, pamatyti kitų šalių mokymo, darbo, kultūros ir kitas sritis.

 

Daugiau informacijos

Steponas Rimkus, Klaipėdos statybininkų mokykla, direktorius

Tel. 8 46 340132 el. p. sekretoriatas@statmokykla.lt

Rasa Šiaulienė, Klaipėdos statybininkų mokykla, projekto vadovė

Tel. 8 46 345568 el. p. projektuvadove@statmokykla.lt