http://www.smpf.lt/uploads/documents/logotipai/EU_flag_LLP_LT.jpg

Leonardo da Vinci Mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-083

,,Automobilių remonto specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse''

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

Projekto dalyviai: 35 automobilių remonto pakraipos specialybių mokiniai iš 6 Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.

 Projekto uždaviniai:

·         Lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas, įrangą bei techniką;

·         Ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;

·         Tobulinti bendrosios bei specialybinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius;

·         Ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Stažuočių datos: Stažuotė Austrijoje - 2013 m. rugsėjo mėn, stažuotės Vokietijoje ir Latvijoje - 2014 m. kovo-balandžio mėn.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

·         Patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje.

·         Išugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis.

·         Patobulinti bendrosios bei specialybinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.

·         Išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013m birželio 1d.  - 2014m. birželio 31d.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas