APDAILININKO (STATYBININKO) MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: 440073215 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: apdailininkas
Bazinis išsilavinimas: vidurinis 
Mokymo trukmė: 1 metai  

PICT0068.JPGProgramos paskirtis:
Paruošti kvalifikuotą darbuotoją, sugebantį atlikti bendruosius statybos, pastato apšiltinimo ir tinkavimo, pastato apdailos plytelėmis, pastato paviršių dažymo ir apmušalų klijavimo, apdailos plokščių ir tiesinių elementų tvirtinimo darbus. Programa atitinka darbo rinkos poreikius bei darbdavių pageidavimus.

2.JPG1.JPGBendrasis programos apibūdinimas:
1. Profesijos trumpas aprašas
Apdailininkas tinkuoja paprastais ir dekoratyviais skiediniais, kloja įvairių rūšių plyteles, klijuoja apmušalus, apšiltina pastato vidaus ir išorės konstrukcijas, tvirtina apdailos plokštes, dažo įvairių rūšių dažymo mišiniais pastato konstrukcijų išorės ir vidaus paviršius, skaito darbo brėžinius, moka apskaičiuoti atliktų darbų apimtį.
Jis geba naudotis technine literatūra, moka darbe pritaikyti darbo teisės, ekonomikos ir verslo pagrindų žinias. 

2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:
Apdailininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kompetencijų (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus. Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų Standarte esančių veiklos sričių. Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš  pagrindinių kompetencijų. Visos Standarte esančios kompetencijos patikrinamos mokymosi procese. Mokiniai įgūdžius demonstruoja statybos aikštelėje arba mokyklos dirbtuvėse. Sėkmingai įgijus specialybės diplomą, yra galimybė studijuoti universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose (pagal tą pačią mokymo sritį lengvatinės sąlygos įstoti).