Automobilių mechaniko mokymo programa

 

Valstybinis kodas 330071606

Suteikiama profesinė kvalifikacija - automobilių mechanikas

Bazinis išsilavinimas - pagrindinis

Mokymo trukmė - 3 metai

 

Mokymo programa skirta rengti automobilių mechaniką, gebantį atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti juos techninei apžiūrai. Išmoks nustatyti automobilio mechanizmų ir sistemų darbo parametrus, rasti gedimus ir nustatyti jų priežastis, naudojantis techninėmis diagnostikos priemonėmis. Gebės pateikti klientui tikslią ir išsamią informaciją apie automobilio gedimus, jų pašalinimo būdus, trukmę ir paslaugų kainas. Mokės tvarkyti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbų pirminę apskaitą.

Sėkmingai išlaikę kelių eismo taisyklių ir praktinio vairavimo mokyklinius egzaminus galės laikyti B, C1 kategorijos vairuotojo egzaminus VĮ “REGITRA“.

 

   

 

    

 

MOKYMO PLANAS

 

 

PROFESINIS  CIKLAS

 

Profesinio mokymo dalykai

 

Visai programai

Teorijai

Praktiniam

mokymui

Civilinė sauga

20

20

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai

100

100

 

Informacinės technologijos

70

70

 

Kūno kultūra  

40

40

 

Automobilių sandara

162

36

126

Automobilių techninė priežiūra

200

40

160

Automobilių diagnozavimas, paruošimas remontui

200

40

160

Serviso įranga ir eksploatavimo medžiagos

105

18

87

Automobilių remontas

192

32

160

Konstrukcinės medžiagos, jų apdirbimas

127

36

91

Mašinų detalės techniniai matavimai

109

18

91

Serviso paslaugų apskaita

28

28

 

Automobilių elektros įrengimai

88

18

70

Kelių eismo taisyklės

60

60

 

Techninė braižyba

52

52

 

Profesinė etika

40

40

 

Aplinkosauga

40

40

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

40

40

 

Specializacija – Automobilių pakabos ir važiuoklės diagnostika ir remontas bei suvirinimo technologija

112

12

100

Gamybinė praktika

600

 

600

Iš viso:

2385

740

1645

 

BENDRASIS UGDYMAS

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

 

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

 

Tikyba

69

-

 

Etika

69

-

 

2.2.Kalbos

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

 

Užsienio kalbos

(kursas

orientuotas į B1 mokėjimo lygį)

  (kursas

  orientuotas į B2

mokėjimo lygį

 

Užsienio kalba (anglų)

207

  207

 

 

Užsienio kalba (vokiečių)

207

  207

 

 

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

 

Istorija

138

  207

 

Geografija

138

  207

 

Integruotas  istorijos ir geografijos kursas

138

  -

 

2.4.Matematika

207

  316

 

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

 

Fizika

138

  246

 

Chemija

138

  207

 

Biologija

138

  207

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

 

2.6.Kūno kultūra

 

 

 

Bendroji kūno kultūra

138

276

 

Pasirinkta sporto šaka

138

276