Automobilių mechaniko modulinė mokymo programa

 

Valstybinis kodas M43071604
Suteikiama profesinė kvalifikacija- automobilių mechanikas
Bazinis išsilavinimas – pagrindinis ir vidurinis
Mokymo trukmė -3 

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Darbo specifika: asmuo, įgijęs automobilio mechaniko kvalifikaciją galės atlikti;

·         variklių ir detalių tikrinimą ir gedimų nustatymą,

·         variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą,

·         variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą,

·         sugedusių variklių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą,

·         variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą,

·         variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą,

·         planinių priežiūros paslaugų teikimą,

·         Variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.

   

       

MOKYMO PLANAS

Baigusiems 10

Profesinio mokymo moduliai

Kreditų skaičius

Valandų skaičius

Savarankiškas moymasis

1 Įvadinis modulis

4

88

20

1.1 Įvadas į profesiją

4

88

20

2 Privalomieji moduliai

76

1672

380

2.1 Metalo technologiniai darbai

8

176

40

2. 2 Variklių techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

2.3” Otto” variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

2.4 Dizelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

2.5 Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

2.6 Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

2.7 Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

8

176

40

2.8 Elektros įrengimų techninė priežiūra ir remontas

10

220

50

3 Bendrieji moduliai

6

132

30

3.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

1

22

5

3.2 Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimas

5

110

25

4. Laisvai pasirenkamieji moduliai

20

440

100

4.1 Kelių eismo taisyklės

4

88

20

4.2 Kėbulo techninė priežiūra ir remontas

4

88

20

4.3 Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika

4

88

20

4.4 Automobilio kompiuternių tinklų diagnostika

4

88

20

4.5 Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) junktimi

4

88

20

5 Baigiamasis modulis

8

176

0

5.1 Įvadas į darbo rinką

8

176

0

Iš viso  kreditų ir valandų profesinio mokymo programai

114

2508

530

 

BENDRASIS UGDYMAS

Baigusiems 10 klasių

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

Tikyba

69

-

Etika

69

-

2.2. Kalbos

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

Užsienio kalbos

(kursas orientuotas į B1 mokėjimo lygį)

(kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį)

Užsienio kalba (anglų)

207

207

Užsienio kalba (vokiečių)

207

207

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

Istorija

138

207

Geografija

138

207

Integruotas  istorijos ir geografijos kursas

138

-

2.4.Matematika

207

316

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

Fizika

138

  246

Chemija

138

  207

Biologija

138

  207

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

2.6.Kūno kultūra

 

 

Bendroji kūno kultūra

138

276

Pasirinkta sporto šaka

138

276