VŠĮ KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

2017-2018 m.m. BŪRELIŲ DARBO GRAFIKAS

                                                                     F2.12A-F23

Eil.

Nr.

Būrelis

Laikas

1.

Estradinis ansamblis

Trečiadienis

15.30- 17.45

2.

Sportiniai žaidimai

Pirmadienis

 15.30- 16.30

Antradienis

15.30- 16.15

Trečiadienis

15.30-16.30

3.

Madų šou

Antradienis

15.30- 17.45

4.

Klubas „Be rėmų“

Ketvirtadienis

15.30-16.40

5.

„Ekologinė abėcėlė „

Antradienis 

15.30- 16.40