VšĮ Kelmės PRC darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (priskaičiuotas)

2015 m.

 

Pareigos

Etatų skaičius

2015 m.

ketv.

2015 m.

II ketv

2015 m.

III ketv

2015 m.

IV ketv.

Direktorius

1

1615

1615

        1615

         1615

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

1454

1454

1454

1651

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

1

1292

1292

1292

1467

Vyr. buhalteris

1

1292

1292

1292

1467

Sektoriaus vadovas

1

984

984

984

984

Praktinio mokymo vadovas

1

732

732

732

864

Mokomojo ūkio vedėjas

1

364

393

451

531

Dirbtuvių vedėjas

1

392

392

392

467

Katilinės viršininkas

1

320

320

320

342

Profesinio mokymo skyriaus vedėjas

1

1120

1120

1120

1271

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas

1

773

773

773

909

Valgyklos vedėjas

1

300

300

325

369

Bibliotekos vedėjas

1

420

420

461

540

Projektų vadovas

1

438

438

438

525

Socialinis pedagogas

1,5

664

664

664

754

Metodininkas

1

515

515

515

611

Auklėtojai

1

455

455

402

402

Auklėtojai

1

435

435

435

435

Vairavimo instruktorius

1

260

260

326

340

Vairavimo instruktorius

1

144

144

325

357,5

Neformaliojo švietimo organizatorius

1

448

448

448

470

 IT specialistas

1

384

384

384

419

Darbų ir civilinės saugos inžinierius

1

334

355

355

388

Personalo specialistas

1

420

409

404

458

Buhalteris

1

375

426

418

474

Buhalteris

1

360

360

360

408

Kasininkas

1

345

355

355

403

Sekretorius

1

323

353

325

357

Mokymo dalies administratorius

1

331

383

383

435

Administratorius (bendrabučio)

1

324

324

416

364

Bibliotekininkas

1

405

405

466

528

Budėtojas

8

309

309

325

357,5

Sandėlininkas

0,5

150

150

162,50

162,50

Lengvojo automobilio vairuotojas

1

358

358

385

357,5

Autobuso vairuotojas

1

300

300

325

357,5

Virėjas

1

324

300

325

357,5

Virėjas

1

386

372

397

442

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

300

300

325

357,5

Elektrikas

2

300

300

325

357,5

Santechnikas

2

300

300

325

357,5

Dailidė

1

300

300

325

357,5

Pagalbinis darbininkas

1

300

300

325

357,5

Valytojas

10

300

300

325

357,5

Kiemsargis

2

300

300

325

357,5

Šaltkalvis

1

300

300

325

357,5

Archyvaras

1

300

300

325

357,5

Inžinerinių tinklų darbininkas

2

300

300

325

357,5

Įrengimų priežiūros darbininkas

1

300

300

325

357,5

Kūrikas

5,2

300

300

325

357,5

Laborantas

1

300

300

325

357,5

Traktorininkas

2

300

300

325

357,5

Nugeležinimo st. darbininkas

1

300

300

325

357,5

Valymo įrengimų darbininkas

0,5

150

150

162,50

162,50

Suvirintojas

1

300

300

325

325

Mokytojai, profesijos mokytojai

(2014/2015 m. m.)

44

 

 

 

 

Mokytojas (9)

720 val. – 377 Eur

 

 

 

 

Vyresn. mokytojas (23)

720 val. – 433 Eur

 

 

 

 

Mokytojas metodininkas (11)

720 val.  – 463 Eur

 

 

 

 

Mokytojas ekspertas (1)

720 val. – 526 Eur