Floristo mokymo programa

 

Valstybinis kodas 330021408

Suteikiama profesinė kvalifikacija floristas

Bazinis išsilavinimas - pagrindinis
Mokymo trukmė  3 metai.

 

Mokymo programa skirta rengti floristą, gebantį komponuoti puokštes įvairioms progoms; atlikti eksterjero ir interjero darbus. Mokiniai gebės bendrauti su klientais; išmanys buhalterinę apskaitą. Baigę mokyklą galės dirbti individualiose įmonėse, įstaigose, galės kurti savo verslą.

 

 

 

 

 

   

MOKYMO PLANAS

 

 

PROFESINIS CIKLAS

  

 

Profesinio mokymo dalykai

 

Visai programai

 

Teorijai

Praktiniam  mokymui

Civilinė sauga

20

20

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai

100

100

 

Informacinės technologijos

70

70

 

Kūno kultūra  

40

40

 

Kompoziciniai elementaifloristikoje

180

54

126

Komponavimo principaikompozicijos floristikoje

180

54

126

Komponavimo stiliaifloristikoje

184

58

126

Komponavimo būdaifloristikoje

160

48

112

Erdviniai ir plokštuminiaidarbai

200

40

160

Vestuvinė ir proginė floristika

152

40

112

Interjero ir eksterjero darbai

180

52

128

Botanika ir augalų pažinimas

52

52

 

Medžiagos

50

50

 

Spec. piešimas ir spalvotyra

60

60

 

Buhalterinė apskaita

56

56

 

Bendravimo psichologija

40

40

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

40

40

 

Baigiamieji kvalifikacijosegzaminai

21

21

 

Gamybinė praktika

600

 

600

 viso:

2385

895

1490

 

BENDRASIS UGDYMAS

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstiniskursas

 

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

 

Tikyba

69

-

 

Etika

69

-

 

2.2.Kalbos

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

 

Užsienio kalbos

(kursas 

orientuotasį B1 mokėjimo lygį)

(kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį)

 

Užsienio kalba (anglų)

207

207

 

Užsienio kalba (vokiečių)

207

207

 

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

 

Istorija

138

207

 

Geografija

138

207

 

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

138

  -

 

2.4.Matematika

207

 316

 

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

 

Fizika

138

  246

 

Chemija

138

  207

 

Biologija

138

  207

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

 

2.6.Kūno kultūra

 

 

 

Bendroji kūno kultūra

138

276

 

Pasirinkta sporto šaka

138

276