Konditerio modulinė mokymo programa

 

Valstybinis kodas M43101301, M44101301
Suteikiama profesinė kvalifikacija - konditeris
Bazinis išsilavinimas – pagrindinis ir vidurinis
Mokymo trukmė -3 ir 1,5 metai.

 

Konditerio kvalifikaciją įgijęs asmuo gebės parinkti kokybiškas žaliavas, išmanys konditerijos gaminių gaminimo technologinius procesus, naudos darbo priemones ir technologijas, saugiai dirbs technologiniais įrengimais ir įrankiais, žinos ir taikys geros higienos praktikos taisykles, vykdys darbų saugos reikalavimus.

Darbo specifika: asmuo, įgijęs konditerio kvalifikaciją galės gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai; maišyti tešlas ir ruošti konditerinius pusgaminius; gaminti miltinę konditeriją; gaminti kreminę konditeriją; gaminti cukrinę konditeriją ir puošimo elementus.

 

Kelmės Prc Tytuvėnų Skyrius nuotrauka.Kelmės Prc Tytuvėnų Skyrius nuotrauka.Kelmės Prc Tytuvėnų Skyrius nuotrauka.

 

 

MOKYMO PLANAS

Baigusiems 10 ir 12 klasių

Profesinio mokymo moduliai

Kreditų skaičius

Valandų skaičius

Savarankiškas mokymasis

1 Įvadinis modulis

4

88

20

1.1 Įvadas į profesiją

4

88

20

2 Privalomieji moduliai

61

1342

305

2.1 Darbo vietos paruošimas

4

88

20

2. 2 Mielinių tešlų konditerijos gaminių gamyba

10

220

50

2.3 Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba

15

330

75

2.4 Nemielinių tešlų konditerijos gaminių gamyba

20

440

100

2.5 Kreminės konditerijos gamyba

12

264

60

3 Bendrieji moduliai

5

110

25

3.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

1

22

5

3.2 Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimas

4

88

20

4. Laisvai pasirenkamieji moduliai

14

396

90

4.1 Desertų gamyba

6

132

30

4.2 Rankų darbo saldainių gamyba

6

132

30

4.3 Šakočių gaminimas

6

132

30

5 Baigiamasis modulis

8

176

0

5.1 Įvadas į darbo rinką

8

176

0

Iš viso  kreditų ir valandų profesinio mokymo programai

96

2112

440

 

BENDRASIS UGDYMAS

Baigusiems 10 klasių

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

Tikyba

69

-

Etika

69

-

2.2. Kalbos

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

Užsienio kalbos

(kursas orientuotas į B1 mokėjimo lygį)

(kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį)

Užsienio kalba (anglų)

207

207

Užsienio kalba (vokiečių)

207

207

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

Istorija

138

207

Geografija

138

207

Integruotas  istorijos ir geografijos kursas

138

-

2.4.Matematika

207

316

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

Fizika

138

  246

Chemija

138

  207

Biologija

138

  207

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

2.6.Kūno kultūra

 

 

Bendroji kūno kultūra

138

276

Pasirinkta sporto šaka

138

276