Kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programa

 

Valstybinis kodas 330101501

Suteikiama profesinė kvalifikacija - kaimo turizmo organizatorius

Bazinis išsilavinimas - pagrindinis

Mokymo trukmė - 3 metai.

 

Mokymo programa skirta rengti kaimo turizmo organizatorius, gebančius vykdyti darbus, susijusius su sodybos įrengimu kaimo turizmo verslui, turistų priėmimu, apgyvendinimu, maitinimu. Mokiniai susipažins su liaudies amatais ir etnografija. Baigę mokyklą galės dirbti individualiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, jų padaliniuose, kur vykdomas kaimo turizmas, galės kurti savarankišką verslą.

 

                         

 

 

 

 

MOKYMO PLANAS

 

 

PROFESINIS  CIKLAS

 

Profesinio mokymo dalykai

Visai programai

Teorijai

Praktiniam mokymui

Civilinė sauga

20

20

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai

100

100

 

Informacinės technologijos

70

70

 

Kūno kultūra  

40

40

 

Rekreacijos ir turizmo pagrindai

90

34

56

Kaimo turizmo pagrindai

92

36

56

Kaimo turizmo ištekliai

136

52

84

Etninė kultūra, liaudies amatai

120

20

100

Mityba ir maisto ruošimas

180

20

160

Maitinimo paslaugų organizavimas

173

34

139

Apgyvendinimo paslaugų teikimas

200

40

160

Kaimo turizmo vadyba

100

20

80

Kaimo turizmo rinkodara

69

34

35

Buhalterinė apskaita

174

54

120

Aplinkos dizainas

88

18

70

Sodybos priežiūra

53

18

35

Bendravimo psichologija

40

40

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

40

40

 

Gamybinė praktika

600

 

600

viso:

2385

690

1695

 

BENDRASIS UGDYMAS

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

 

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

 

Tikyba

69

-

 

Etika

69

-

 

2.2. Kalbos

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

 

Užsienio kalbos

(kursas orientuotas į B1 mokėjimo lygį)

(kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį)

 

Užsienio kalba (anglų)

207

207

 

Užsienio kalba (vokiečių)

207

207

 

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

 

Istorija

138

207

 

Geografija

138

207

 

Integruotas  istorijos ir geografijos kursas

138

-

 

2.4.Matematika

207

316

 

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

 

Fizika

138

  246

 

Chemija

138

  207

 

Biologija

138

  207

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

 

2.6.Kūno kultūra

 

 

 

Bendroji kūno kultūra

138

276

 

Pasirinkta sporto šaka

138

276