ŠMPF Leonardo da Vinčio programos finansuojamas profesinio informavimo ir konsultavimo specialistų mobilumo projektas

„Profesijos konsultantų vadybinių kompetencijų ugdymas tolesnio profesinio informavimo ir konsultavimo plėtojimo aspektu“

 

Projekto dalyviai – Mažeikių politechnikos mokyklos, Mažeikių r. bendrojo lavinimo mokyklų, Kauno taikomosios dailės mokyklos, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos, VšĮ Kelmės PRC, VšĮ Telšių PPMC profesinio informavimo ir konsultavimo specialistai, kuriems reikalingos naujos profesinės žinios profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo srityje.

Pagrindinis projekto tikslas: sudaryti galimybę profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams gilinti vadybines kompetencijas profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo srityje, perimant  ES šalių patirtį.

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti pažangius profesinio mokymo ir pagrindinio lavinimo bendradarbiavimo aspektus, stiprinančius mokyklų ryšius, projekto partnerių – Danijos ir Latvijos šalyse.
  2. Susipažinti su Danijos ir Latvijos šalių profesinio informavimo sistema, profesinės informacijos kaupimu, sisteminimu, atnaujinimu, perteikimu mokiniams ir savų organizacijų nariams.
  3. Išplėsti partnerystę, užmezgant ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius tarp institucijų; taikyti ir skleisti mainų vizitų metu įgytą patirtį.
  4. Danijos ir Latvijos šalių patirtis mokinių karjeros planavimo srityje: būdai ir metodai.

Peržiūrėjus Lietuvoje atliekamus įvairaus lygio socialinius tyrimus, galima konstatuoti, kad šalyje per mažai dėmesio skiriama ankstyvajam profesiniam informavimui ir konsultavimui. Tai ypač svarbu pačiuose pradiniuose pasirinkimo etapuose, kai jaunimas mokosi pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų vyresnėse klasėse.

Šiuo projektu siekiama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, remiantis ES šalių mokymo institucijų patirtimi šioje srityje, padedant mokiniams teisingai pasirinkti tolimesnę karjerą, ir vystyti tarptautinį profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimą.  Projektas bus įgyvendinamas Danijos ir Latvijos priimančiose mokyklose. Siekdami projekto tikslų įgyvendinimo profesinio informavimo ir konsultavimo specialistai vyks į dviejų ES šalių – Danijos ir Latvijos mokyklas, kur susipažins ir gilinsis į partnerių patirtį, orientuojant mokinius mokytis profesinėse mokyklose, susipažins su bendradarbiavimo tarp mokyklų metodais, gilins vadybines kompetencijas, kad galėtų tinkamai organizuoti profesinio informavimo darbą savose mokyklose. Projekte numatyti du vienos savaitės vizitai į skirtingų užsienio šalių mokymo institucijas. Parengtos vizitų programos užtikrina optimalų laiko panaudojimą ir maksimalią laukiamų rezultatų tikimybę.

Į Latviją vyko inžinerinių specialybių skyriaus vedėja Alma Grišiutė. Dalyvė susipažino su šios šalies švietimo sistema, aplankytos Saldus profesinės vidurinės mokyklos, Kuldingos profesinės technologijos ir turizmo mokyklos, Skrundos profesines mokyklos, Saldus rajono Darbo agentūros, Jaunimo centro, Rygos karjeros ugdymo centro veikla. Dalyviai gilinosi į partnerių patirtį, orientuojant mokinius mokytis profesinėse mokyklose, susipažino su bendradarbiavimo tarp mokyklų metodais, turima mokyklų ir organizacijų mokymo baze, teikiamomis specialybėmis, mokyklų tradicijomis.