Medienos specialistų vizitas Vokietijoje

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla koordinavo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Profesinio mokymo kokybės tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi“ Nr.LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0461, kuriame mūsų VšĮ Kelmės PRC dalyvavo partnerio teisėmis. Pagrindinis šio projekto tikslas – kelti medienos apdirbimo srities (stalių, baldžių, apdailininkų) profesijos mokytojų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją ir gerinti mokymo kokybę, siekiant tenkinti darbo rinkos europinius reikalavimus. Be mūsų mokymo institucijos projekto partneriai iš Lietuvoje buvo Mažeikių profesine mokykla.

Kovo 6 – 12 dienomis šeši mokytojai iš trijų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų: I. Viršilienė ir E. Žilinskas (VšĮ Kuršėnų PM), I. Bernotas ir K. Leškys (VšĮ Kelmės PRC), A. Kontenienė ir D. Niuniava (Mažeikių profesinė mokykla), lankėsi partnerinėje organizacijoje - F + U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen mokymo centre Chemnitz mieste, Vokietijoje. Vizito metu mokytojai dalyvavo seminaruose (lektoriai Stephan Schőnherr, Andreas Skärke), kurių metu supažindinta su F + U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH mokymo centru, dualine švietimo sistema Vokietijoje, organizacijos pasiekimais, mokymo programomis. Mokytojai turėjo galimybę stebėti praktinio ir teorinio mokymo pamokas, susipažinti su mokinių motyvavimo ir skatinimo priemonėmis. Mokomojo seminaro metu projekto dalyviai buvo supažindinti ir apmokyti dirbti su AutoCAD medienos apdorojimo kompiuterine programa. Mokymus vedė stalių mokytojas – meistras Andreas Skärke, galėjo išbandyti savo jėgas dirbti su naujomis medžio apdirbimo staklėmis. Savaitės bėgyje buvo organizuotos išvykos į mokinių praktikos atlikimo vietas ir išklausytas seminaras apie naujos įrangos bei technologijų taikymą baldų fabrike "Flöhaer Möbel GmbH" ir durų gamybos įmonėje „GARANT“ Ichtershausen, apsilankyti gamybos korpusuose ir stebėti darbo procesą.

Paskaitos, ekskursijos, seminarai padėjo išsiaiškinti - kaip ir kokios naujos technologijos panaudojamos profesinio mokymo procese, kokie taikomi nauji modernūs mokymo metodai, kaip organizuojamas teorinis ir praktinis mokymas. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę patobulinti pedagogines, dalykines, socialines  ir bendrakultūrines kompetencijas.

Projekto partneriai Vokietijoje buvo parengę turiningą kultūrinę programą, kurios metu mokytojai susipažino su Drezdeno ir Chemnitzo miestų istorija, architektūra, aplankė restauruotą bažnyčią, rotušę, pramonės muziejų bei šiuolaikinių CNC staklių pristatymą "Reuters".

Projekto dėka, trijų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų medienos apdirbimo srities profesijos mokytojai, pakelė savo profesinę kvalifikaciją, atnaujino kompetencijas profesinėje srityje, patobulino profesines užsienio kalbos žinias ir bendrakultūrines kompetencijas, susipažino su naujovėmis, taikomomis medienos apdirbimo srityje Vokietijoje. Visiems projekto dalyviams įteikti sertifikatai.

Mokytojai žinias ir patirtį įgytą Vokietijoje panaudos praktinių ir teorinių užsiėmimų metu savo mokyklose, pakoreguos mokymo programas, atnaujins mokymo bei mokymosi medžiagą. Projekto metu užmegzti dalykiniai ryšiai su užsienio partneriais skatins tarptautinį bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje.

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti  laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.