PADAVĖJO - BARMENO MOKYMO PROGRAMA


Valstybinis kodas: M44101303 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: padavėjas - barmenas
Bazinis išsilavinimas: vidurinis
Mokymo trukmė: 1,5 metų

  1.jpg     2.jpg     3.JPG

 

Programos paskirtis:
Padavėjo-barmeno mokymo programa apibrėžia padavėjo-barmeno rengimo reikalavimus: profesines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, mokymo tikslus ir veiklos sritis. Pagrindinis programos tikslas –

aptarnauti maitinimo įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius, bendrauti su jais pagal etiketo reikalavimus.

 

Bendrasis programos apibūdinimas:
1. Profesijos trumpas aprašas: 
Padavėjas-barmenas pasitinka ir aptarnauja lankytojus maitinimo įmonėse ir už jos ribų, moka pasiruošti priimti ir aptarnauti pokylių, priėmimų ir šventinių vaišių svečius, konferencijų dalyvius, viešbučio

gyventojus. Aptarnauja lankytojus prie baro, gamina ir patiekia maišytus gėrimus ir kokteilius, karštus gėrimus. Žino valgių ir gėrimų asortimentą, kokybės reikalavimus. Bendrauja su lankytojais bent viena

užsienio kalba. Nustato maisto produktų ir žaliavų, patiekalų ir gėrimų kokybę jusliniu būdu. Moka naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, geba  taikyti naujas pažangias darbo technologijas.

Žino technologinių įrengimų, elektroninių kasos aparatų naudojimo ir priežiūros taisykles ir jomis naudojasi. Padavėjui-barmenui svarbios šios asmeninės savybės: imlumas, sąžiningumas, patikimumas,

pareigingumas, kūrybingumas, diskretiškumas, motyvacija, pasitikėjimas savimi, nuoširdumas, atsakingumas, tvarkingumas, kantrybė. 

2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:
Padavėjo-barmeno kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam standarte apibrėžtas kvalifikacijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kompetencijų įvertinimą. Teorinėms žinioms

patikrinti rengiamas testas iš visų standarte esančių veiklos sričių. Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš pagrindinių kompetencijų. Visos standarte esančios kompetencijos patikrinamos mokymosi procese. Praktinio egzamino metu vertinami ir bendrieji mokinio gebėjimai.