Pastatų atnaujinimas: naujausių statybos technologijų panaudojimas interjero ir eksterjero darbuose.

Dotacijos NR. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0654

Projekta koordinuoja VŠĮ KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 

Tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas – 

- gerinti VŠĮ Kelmės, Tauragės, Šiaulių PRC, Mažeikių, VšĮ Kuršėnų PM, Raseinių TVM statybos, medienos ir metalo sričių profesijos mokytojų pasirengimo lygį statybos, medienos ir metalo srityse bei padėti jiems susipažinti su naujovėmis ES šalių darbo erdvėje.

Tiesioginiai tikslai-

– Įgyti naujų žinių ir kompetencijų pastatų eksploatacijos, reguliarios techninės būklės patikros ir priežiūros bei remonto darbuose, daugiau sužinoti apie į rinką sparčiai patenkančias įvairius interjero apdailos elementus bei medžiagas, susipažinti su eksterjero profesionalaus projekto ir darbų sąmatos paruošimu bei pakelti statybos sektoriaus tiesioginių mobilumo dalyvių asmenines kvalifikacines žinias, įgūdžius ir kompetencijas;

– susipažinti su ES šalių – BG, AT, DE statybinės pakraipos mokyklų mokymo sistema ir kvalifikuotos darbo jėgos rengimu darbo rinkai;

– sukurti išliekamąją, rekomendacinę, metodinę, informacinę vertę turinčius galutinius produktus ir filmuotą medžiagą apie ES šalių pastatų atnaujinimą, naujausių statybos techmologijų panaudojimą interjero ir eksterjero darbuose bei profesinio rengimo mokymo pasiekimus statybos, medienos ir metalo srityse. Galutinius produktus pristatyti Profesinėje idėjų mugėje VŠĮ Kelmės  PRC.

 

 

Projekto dalyviai:

22 dalyviai- VŠĮ Kelmės, Tauragės, Šiaulių PRC, Mažeikių PM, VšĮ Kuršėnų PM, VšĮ Raseinių TVM prof. mokytojai.

 

Projekto rezultatai:

Galutiniai produktai:

1. Parengsime pranešimus:

- Pastatų eksploatacijos, reguliarios techninės būklės patikros ir priežiūros bei remonto darbai

- Pastato atnaujinimo vykdymo strategijos parinkimas. Pastato atnaujinimo planavimas; Užduoties ir reikalavimų projektavimui bei įrengimui parengimas. Techninio ir darbo projektų parengimas ;

- Interjero dizainas, viešųjų erdvių projektavimas, interjero dekoravimas, namų ir butų dizainas;

- Visuomeninių ir individualių pastatų interjeras. Panašumai ir skirtumai;

- Interjero apdailos elementai bei medžiagos;

- Eksterjero profesionalaus projekto ir darbų sąmatos paruošimas;

- Aplinkos projektavimas ir apželdinimas. Aplinkotvarkos darbai;

- Pagrindinis interjero ir eksterjero dekoravimas. Floristikos paslaugos. Mažieji sodybos statiniai;

- Statybinės pakraipos kvalifikacijos darbuotojų parengimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.

2. Surengsime Profesinę idėjų mugę, kurios metu perskaitysime parengtus pranešimus.

3. Parengsime filmuotą medžiagą apie ES šalių pastatų atnaujinimą, naujausių statybos techmologijų panaudojimą interjero ir eksterjero darbuose bei profesinio rengimo mokymo pasiekimus statybos, medienos ir metalo srityse, bendradarbiavimo su darbdaviais ypatumus.

4. Projekto eiga, sukurti produktai, bus pateikti mokymo institucijų internetiniuose tinklapiuose, spaudos puslapiuose.