"Tarptautinė praktika Europoje - didesnės karjeros galimybės Lietuvoje"

Dotacijos NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0528

Projektą koordinuoja VŠĮ KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

 

Tikslai:

Pagrindinis šio projekto tikslas – patobulinti viešojo maitinimo ir turizmo sektoriaus specialybių mokinių profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas, suteikti galimybę mokiniams įgyti tarptautinės patirties, plačiau susipažinti su Turkijos ir Vokietijos praktinio mokymo specifika, padėti pasirengti konkurencingiems iššūkiams, ateityje kuriant savo verslą Lietuvoje.     

 

Projekto dalyviai:

Projekte dalyvauja trijų Lietuvos profesinių mokymo įstaigų: Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos, Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro ir Mažeikių politechnikos mokyklos 13 pirminio profesinio lygmens mokinių, besimokančių viešojo maitinimo ir turizmo srityse: padavėjo, barmeno, virėjo, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo specialybių.      

 

Projekto rezultatai:

Numatomi rezultatai:

 - 13  viešojo maitinimo ir turizmo sektoriaus specialybių mokinių patobulins savo profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas;

 - Stažuočių metu dalyviai įgys naujų profesinių žinių ir praktinių savo specialybės įgūdžių;

 - Stažuočių metu projekto dalyviai patobulins socialinius įgūdžius: tinkamus bendravimo įgūdžius, komandinio darbo ypatumus;

 - Stažuočių metu dalyviai susipažins su Vokietijos ir Turkijos kultūra bei patobulins kalbinius įgūdžius;

- Grįžę iš stažuočių projekto dalyviai parengs prezentacijas apie priimančias organizacijas tema: „Tarptautinė praktika  - kelias į profesinį tobulėjimą“, ir pristatys  baigiamosios projekto sklaidos konferencijos metu. Prezentacijas pateiks CD formate.