PASTATŲ RESTAURATORIAUS MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: 440073216 arba 330073203 (po 10 klasių) 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: pastatų restauratorius
Bazinis išsilavinimas: vidurinis arba pagrindinis (10 klasių)
Mokymo trukmė: 2 metai arba 3 metai (po 10 klasių)


             dekoratyvinio tinko atlikimas 1.JPG          IMG_2627.JPG

Programos paskirtis:
Parengti kvalifikuotą darbuotoją, sugebantį atlikti mūrijimo, tinkavimo, pastatų paviršių dažymo, apmušalų klijavimo, sauso tinko plokščių elementų tvirtinimo

 ir statybų staliaus darbus. Programa atitinka darbo rinkos poreikius bei darbdavių pageidavimus.
Bendrasis programos apibūdinimas:


1. Profesijos trumpas aprašas:
Pastatų restauratorius mūrija įvairiomis medžiagomis, tinkuoja paprastais ir dekoratyviais skiediniais, tvirtina apdailos plokštes, dažo įvairių rūšių dažymo mišiniais

pastato konstrukcijų išorės ir vidaus paviršius, klijuoja apmušalus, remontuoja ir restauruoja pastatus, atlieka nesudėtingus statybų staliaus darbus, skaito darbo

 brėžinius. Jis geba naudotis technine literatūra. Pastatų restauratoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti

aukštyje, fizinė ištvermė, gebėjimas skirti spalvas, dirbti individualiai ir komandoje.

2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:
Pastatų restauratoriaus kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio

profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kompetencijų vertinimo  (teorinio ir praktinio)  rezultatus. Kompetencijų vertinimo  komisijos sudėtį,

dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką.