STALIAUS MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: 330073209
Suteikiama profesinė kvalifikacija: stalius
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis
Mokymo trukmė: 3 metai
 

1.jpg2.jpg3.jpg

Programos paskirtis:
Parengti kvalifikuotus stalius, kurie gebėtų  apdirbti medieną, gaminti, montuoti ir remontuoti medienos gaminius, statyti medinius pastatus. Programa atitinka darbo rinkos poreikius bei darbdavių pageidavimus. Mokymas(-is) pagal šia programą garantuoja, kad mokinys gaus reikalingas žinias ir įgūdžius staliaus kvalifikacijai įgyti. 

Bendrasis programos apibūdinimas:
1. Profesijos trumpas aprašas
Mokymo programa apima šias staliaus veiklos sritis: medienos apdirbimas rankiniu ir mechanizuotu būdu; medienos gaminių gaminimas; medienos gaminių montavimas; medinių pastatų statyba; medinių gaminių ir pastatų remontas.
Staliui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, kūrybingumas, gera judesio koordinacija bei dėmesio koncentracija, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:
Staliaus kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kompetencijų  

(teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus. Sėkmingai įgijus brandos atestatą ir specialybės diplomą, yra galimybė studijuoti universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose (pagal tą pačią mokymo sritį

 lengvatinės sąlygos įstoti ir mokytis).