Stažuotė Vokietijoje

 

    Š.m. spalio 24-30 dienomis aštuoni profesijos mokytojai iš šešių Lietuvos profesinių mokyklų vyko į stažuotę Vokietijoje pagal ŠMPF Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Pastatų atnaujinimas: naujausių statybos technologijų panaudojimas interjero ir eksterjero darbuose“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-Lt-0654. Šį projektą koordinuoja VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras. Jame taip pat dalyvauja profesijos mokytojai iš VšĮ Raseinių TVM, Tauragės PRC, VšĮ Kuršėnų PM, Šiaulių PRC, Mažeikių PM. Pagrindinis projekto tikslas - gerinti profesijos mokytojų pasirengimo lygį statybos, medienos ir metalo apdirbimo srityse bei susipažinti su naujovėmis ES šalių darbo erdvėse, šiuo atveju konkrečiai Vokietijoje Hamburgo žemėje.Projekto priimantysis partneris Hamburge buvo privati įmonė Beratungs-Service Betrieb.

    Vizito metu mes, projekto dalyviai, buvome supažindinti su dualine profesinio mokymo sistema, kuri Vokietijoje taikoma jau kelis dešimtmečius. Pagal šią mokymo sistemą pirminis profesinis mokymas vyksta profesinėse mokyklose ir darbo vietose. Kompanijos yra pagrindinė mokymosi vieta šioje sistemoje. Mokiniai pasirašo sutartį su verslo įmonėmis, tapdami darbuotojais su specialiu praktikanto statusu. Tuo pačiu metu lankydami profesines mokyklas, jie teisiškai būna mokiniai bei turi vadovautis ir bendromis švietimo sistemos taisyklėmis. Už kompanijose praleistą laiką mokinai gauna pinigines išmokas, kurios priklauso nuo sektorinių kolektyvinių susitarimų. Profesines mokyklas finansuoja valstybė. Tuo tarpu mokymo metodai ir turinys yra apsprendžiami, dalyvaujant darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir valstybės institucijoms, bei tvirtinami parlamento.

    Pagal parengtą stažuotės programą aplankėme tris profesines mokyklas, kurios rengia statybos, medžio ir metalo apdirbimo specialistus. Šios mokyklos disponuoja dirbtuvių, laboratorijų, modernių kompiuterizuotų klasių patalpomis, kuriose kokybiškai organizuojamos teorinio ir praktinio mokymo pamokos, užtikrinančios mokinių mokymosi kokybę. Vokietijoje plačiai taikomas projektinis mokymo metodas, pagal kurį už mokymo procesą atsakomybė tenka besimokantiesiems. Šis aktyvumo reikalaujantis metodas laikomas kaip profesinio mokymo kokybės pagerinimas, kurio pasėkoje atsiranda didesnė tikimybė įgyvendinti mokymo tikslus bei pasiekti profesinį brandumą.

    Profesinių žinių įgijome ir lankantis Vokietijos Hamburgo žemės verslo kompanijose. Didžiausio statybinių medžiagų sandėlio „EURO Baustoff“ darbuotojai supažindino su statybinių medžiagų logistikos sistema. Privačiose medžio perdirbimo įmonėse susipažinome su darbo specifika, gaminant stogo konstrukcijas, langus, duris bei kitus gaminius. Įmonės darbuotojai noriai demonstravo naujausių staklių veikimo principus ir galimybes. Diskusijų metu sužinojome apie verslo plėtojimo galimybes Vokietijoje. Su dideliu susidomėjimu klausėmės kompanijos specialistų pasakojimo apie tai, kaip stengiamasi atgaivinti seną Hamburgo rajoną, kokius planuojama statyti namus po penkiasdešimties ir daugiau metų. Teko pavaikščioti ir po jau atgaivintą naują Hafen City rajoną.

    Projekto organizatoriai buvo numatę ir kultūrinę programą. Lankėmės Sittensen miestelio turizmo ir informacijos centre. Šio centro darbuotoja supažindino su nedidelio miestelio bendruomenės gyvenimo ypatumais. Neišdildomą įspūdį paliko šiame miestelyje įrengtas naujų ir senų mašinų muziejus. Vizito metu pamatėme ir  antrąjį pagal savo dydį miestą Vokietijoje – Hamburgą bei jo įžymybes: tunelį po Elbės upe, ledo barą su moderniomis ledo skulptūromis, senamiestį su daugybe tiltų. Kelionės metu Elbės upe grožėjomės neišdildomais miesto vaizdais ir architektūra.  

    Iš Vokietijos sugrįžome įgiję naujų žinių ir kompetencijų, kurių taikymas padės kelti darbo kokybę.

   

 

Vida Karvauskienė, vyr.profesijos mokytoja