Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

 

Valstybinis kodas 330071612

Suteikiama profesinė kvalifikacija - technikos priežiūros verslo darbuotojas

Specializacija - traktorių ir žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas bei automobilių techninė priežiūra

Bazinis išsilavinimas– pagrindinis

Mokymo trukmė -3 metai.

IŠMOKS

ĮGIS

·         TR1, TR2 kategorijos traktorių ir SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų bei automobilio B ir C vairuotojo kvalifikaciją.

 

     Kelmės Prc Tytuvėnų Skyrius nuotrauka.   

 

        

 

 

 

MOKYMO PLANAS

 

 

PROFESINIS  CIKLAS

 

Profesinio mokymo dalykai

Visai programai

Teorijai

Praktiniam mokymui

Civilinė sauga

20

20

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai

100

100

 

Informacinės technologijos

70

70

 

Kūno kultūra  

40

40

 

Mašinų techninė priežiūra

200

40

160

Traktorių, automobilių remontas

200

40

160 

Žemės ūkio mašinų taisymas

162

36

126

Mašinų serviso įrengimai ir eksploatacinės medžiagos

51

16

35

Traktoriai ir automobiliai

162

36

126

Žemės ūkio mašinos

166

34

132

Konstrukcinės medžiagos

109

18

91

Mašinų elementai

53

18

35

Kelių eismo taisyklės

60

60

 

Techninė braižyba

52

52

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

40

40

 

Aplinkosauga

40

40

 

Specializacija:

1. Automobilių techninė priežiūra

2. Traktorių ir žemės ūkio mašinų techninė priežiūra, taisymas

 

280

56

224

Gamybinė praktika

600

 

600

Iš viso:

2385

716

1669

 

BENDRASIS UGDYMAS

 

Bendrojo ugdymo dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

 

2.1.Dorinis ugdymas

 

 

 

Tikyba

69

-

 

Etika

69

-

 

2.2.Kalbos

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

276

345

 

Užsienio kalbos

(kursas, orientuotas į B1 mokėjimo lygį)

(kursas, orientuotas į B2 mokėjimo lygį)

 

Užsienio kalba (anglų)

207

207

 

Užsienio kalba (vokiečių)

207

207

 

2.3.Socialinis ugdymas

 

 

 

Istorija

138

  207

 

Geografija

138

  207

 

Integruotas  istorijos ir geografijos kursas

138

  -

 

2.4.Matematika

207

  316

 

2.5.Gamtamokslinis ugdymas

 

 

 

Fizika

138

  246

 

Chemija

138

  207

 

Biologija

138

  207

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

138

  -

 

2.6.Kūno kultūra

 

 

 

 Bendroji kūno kultūra

138

276

 

 Pasirinkta sporto šaka

138

276