PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJO MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: 440041711 
Suteikiama profesinė kvalifikacija: prekybos įmonių vadybininko padėjėjas
Bazinis išsilavinimas: vidurinis 
Mokymosi trukmė: 2 metai
 


Kasa.jpgMokiniai.jpgprie apv stalu.jpg

Programos paskirtis:
Parengti kvalifikuotus prekybos įmonių vadybininko padėjėjus, kurie gebėtų kultūringai aptarnauti pirkėjus prekybos įmonėse, galėtų savarankiškai priimti sprendimus darbo procese, pasižymėtų kūrybiškumu, organizuotumu.
Skatinti, kad mokiniai siektų profesinio tobulėjimo, ugdyti juose bendruosius ir specialiuosius gebėjimus. 
Bendrasis programos apibūdinimas:
1. Profesijos trumpas aprašas
Programa apima šias veiklos sritis: asortimento formavimas ir valdymas, prekybos vykdymas ir darbas prekybos įrengimais, pirkimų ir pardavimų apskaita prekybos įmonėje. Mokiniai, baigę programą, įgyja profesines kvalifikacijas savarankiškai dirbti prekybos įmonių vadybininko padėjėju veiklos srityse: įmonės kūrimas ir įrengimas, rinkos tyrimas, asortimento formavimas, pirkėjų aptarnavimas, pirkimų ir pardavimų apskaita, informacinių technologijų panaudojimas ir kt. 
2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:
Mokinys turi teisę laikyti specialybės baigiamąjį kompetencijų vertinimą tik įvykdęs visus mokymo programoje numatytus reikalavimus: kiekvienas mokymo programos dalykas įvertintas teigiamu balu (4 ir daugiau);  atlikta baigiamoji praktika. Neatlikus praktikos, leidžiama laikyti tik teorinių žinių egzaminą. 
Specialybės baigiamąjį kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: 
Specialybės teorinių žinių patikrinimas ir įvertinimas (raštu); 
Specialybės praktinių įgūdžių patikrinimas ir įvertinimas. 
Baigiamojo kompetencijų vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 
Moksleiviams, sėkmingai atlikusiems kompetencijų vertinimo užduotis, suteikiama prekybos įmonių vadybininko padėjėjo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.