VIRĖJO MODULINĖ MOKYMO PROGRAMA 

Valstybinis kodas: M43101302
Suteikiama profesinė kvalifikacija: virėjas
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis
Mokymo trukmė: 3 metai1.jpg   2.jpg    3.jpg

 

Programos paskirtis: Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį gaminti ir patiekti įvairius patiekalus, interpretuoti ir derinti atskirų patiekalų sudedamųjų dalių dėmenis.

Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

 

Bendrasis programos apibūdinimas:
1. Profesijos trumpas aprašas:

Virėjas parenka kokybiškus maisto produktus ir žaliavas patiekalų gamybai, naudoja šiuolaikinius įrengimus ir technologijas, saugiai dirba vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos

bei higienos reikalavimais. Virėjas nustato maisto produktų bei žaliavų kokybę jusliniu būdu, apskaičiuoja maisto produktų reikmes pusgaminių ir patiekalų gamybai, parenka šiluminio paruošimo būdus ruošti

karštiesiems ir šaltiesiems patiekalams ir paruošia juos patiekti. Sėkmingą virėjo darbą lems teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, nuolatinis domėjimasis naujovėmis, kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Virėjui

svarbios šios asmeninės savybės: darbo drausmė, fizinė ištvermė, kūrybiškumas, sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas. Virėjui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: individualus ir komandinis darbas, iniciatyvumas, užsienio kalbos mokėjimas, meninis suvokimas, tikslumas, noras tobulėti.

 

2. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija:

Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal kompetencijų  (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus. Kompetencijų vertinimo organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų Standarte esančių veiklos sričių. Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš  pagrindinių kompetencijų.
Sėkmingai įgijus brandos atestatą ir specialybės diplomą, yra galimybė studijuoti universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose (pagal tą pačią mokymo sritį lengvatinės sąlygos įstoti).