Į

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2019 m. kovo 09 - balandžio 09 dienomis Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai: Nerijus Leškys, Dominykas Martutaitis,  Džiugas Krikštanavičius, Domantas Mažukna, Eligijus Makauskis, Edgaras Matulaitis,  Erikas Zaburskis pagal Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“, stažavosi Lenkijoje Centrum Wspierania Szkol-Europeiskie Programy Edukacyjne Tomasz Walicki organizacijoje. Praktikos metu projekto dalyviai mokėsi panaudoti medieną pastatų restauratorių srityje, nustatyti medžiagų suderinamumą ir sugebėti teorijos pagrindus pritaikyti praktikoje. Projekto metu dalyviai ugdė kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą. Erasmus+ projektas didina profesinio mokymo patrauklumą, skatina aktyvų pilietiškumą, dalyviai įgijo kompetencijų pripažinimui reikalingų žinių bei gebėjimų. Savaitgaliais ir laisvu laiku mokiniams vyko ekskursijos, kad galėtų susipažinti su Mažosios Lenkijos vaivadijos kultūriniu ir istoriniu paveldu, aplankė Lenkijos miestų Krokuvos, Zakopanės, Nowy Sazc, Grybow lankytinas vietas. Pasibaigus stažuotei, dalyviams įteikti  Europass  dokumentai, ECVET pasiekimų perkėlimo sistemos panaudojimo dokumentai ir tarptautiniai  priimančiosios organizacijos sertifikatai.