Į

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas

KORUPCIJOS PREVENCIJA
I. INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ 
Korupcijos prevencija įstaigoje vykdoma vadovaujantis:

 LR korupcijos prevencijos įstatymu

 VšĮ Kelmės PRC kovos su korupcija programa, kuri padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką

 VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planu 2021 m., kuris užtikrins skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Įstaigos veiklą.

Jeigu žinote apie galimas korupcinio pobūdžio veikas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre, pranešti galite:

atsiųsdami pranešimą el. paštu info@kprc.lt, Dalė Juknevičienė - d.jukneviciene@kprc.lt

paskambinę tel. (8 427) 61 075

II. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:
1. LR korupcijos prevencijos įstatymas
2. LR lobistinės veiklos įstatymas
3. LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 
4. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programa
5. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
6. Mokyklos Direktoriaus Įsakymas dėl Korupcijos prevencijos vykdymo
7. VšĮ Kelmės PRC Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2022 m.
8. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės viešojoje įstaigoje Kelmės profesinio rengimo centre 
9. Pavyzdinis veiksmų, patekus į situacijas, galinčias kelti korupcinio pobūdžio riziką, aprašas