Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2021-05-20 Kelmės skyrius, Komisijos literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų eiliškumui nustatyti nutarimu R. Biržinytės 2021-ųjų metų literatūrine premija įvertinta mūsų mokyklos mokytojos Dalios Griškevičienės poezijos knyga „Ne-/išėjusioji“. Mokytoja yra mokyklos kūrėjų klubo „Be rėmų“ įkūrėja ir vadovė, aktyvi Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ narė, Lietuvos NRS narė. Jos kūrybos galima rasti almanachuose „Ką vilbena Kražantė“, „Klausau, kaip skamba gyvenimas“, „Giedok, volungėle, žydėk, sudulėle“, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos „Poezijos pavasarėlio“ rinkiniuose, ne tik rajoninėje, bet ir respublikinėje spaudoje. Jau yra išleistos dvi autorinės knygos, bet „Ne-/išėjusioji“ – pirmoji D. Griškevičienės knyga.  Laureatei vardinę juostą užrišo ir liudijimą įteikė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas, o šiltai ir išradingai sveikino Kelmės PRC direktorius M. Čerkauskas ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, kolegė A. Slunksnienė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Janušienė, “Bičiulio” redaktorė O. Jautakė, tarybos narės E. Kvietkuvienė ir J. Skeberdienė, “Vieversio” literatai, klubo „Be rėmų“ nariai, draugai.