Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Žemaitės 100-osioms mirties metinėms paminėti mokykloje vyko Žemaitės skaitymai. Mokiniai patys rinkosi kūrinius ir klasėse po kelias minutes skaitė ištraukas iš Žemaitės apsakymų “Topylis”, “Marti”, “Petras Kurmelis”. Buvo prisiminti Žemaitės laiškai K.  Petrauskui, susirašinėjimas su P. Višinskiu, atvedusiu J. Žymantienę į literatūrą. Skaitymuose dalyvavo beveik visų grupių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas, mokiniai.