Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2021-11-22 Tytuvėnų sk. vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei modulio ,,Rekreacinės veiklos organizavimo‘‘ pamoka ,,Ar gerai pažįsti Kelmės kraštą?‘‘ Pamoką vedė profesijos mokytoja Rasa Martinkienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Tvaskūnienė. Tikslas – geriau pažinti Kelmės kraštą, iškilias literatūros asmenybes. Pamokos metu mokiniai žiūrėjo filmą apie Kelmės rajono žymius objektus ir garsius žmones. Vyko viktorina, kurioje pamokos dalyviai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus apie Kelmės krašto išskirtinius istorinius, kultūrinius, geografinius objektus, apie žymius literatus, atpažinti Kelmės r. miestelių herbus.