Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Skaitymai “Aš esu didelis svajotojas ir fantastas…”, skirti V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. Mokytoja D. Griškevičienė priminė, kodėl poetas yra vadinamas žemininku, likusiu savo žemėje, bibliotekos vedėja Vita Grigienė papasakojo apie stendinę medžiagą, skirtą V. Mačernio jubiliejui, o skaitymų svečias, klubo “Be rėmų” narys V. Rimkus padainavo ne tik poeto sonetą, bet ir kitas, žemininkų filosofijai artimas, dainas. GV 1/1 grupės mokinės skaitė ir sonetus, ir eilėraščius, o mokytojos Vita ir Dalia - “Tėviškę” ir “Trečiąją” viziją. Apibendrindamos pamoką, merginos vienbalsiai nutarė, kad V. Mačernis ne veltui yra vadinamas žemininku.