Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Skaitymo skatinimo akcijos mėnesio "Skaitau, vadinasi, esu" baigiamajame renginyje grupės pristatė akcijos veiklas. Bibliotekos vedėja pasidžiaugė, kad iš 22 veiklų gal tik vienoje nebuvo sudalyvauta: itin išradingą skaitymo skatinimo mėnesio vizualizaciją padarė 2g mokiniai, sukūrę "Knygą apie knygą" (dailės mokytoja I. Sabaitė), GV 9/1 gr. merginos, vadovaujamos profesijos mokytojos A. Gedvygienės, iškepė tortą-knygą. Profesijos meistras I. Bernotas pagamino kilnojamąją bibliotekėlę, kurią kartu su Profesinio mokymo skyriaus vedėju J. Valučiu pastatė Užimtumo tarnybos patalpose, o GS 1/1 mokiniai padovanojo knygą bibliotekėlei Autobusų stotyje. Nuotraukos M. Palubinskaitės, GM 0/1 gr.