Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-10-25. Kelmės skyrius. Baigėsi pirmo kurso mokinių adaptacijos laikotarpis, parašyti ir aptarti visi diagnostiniai darbai,pradėti formuoti grupių kolektyvai, išryškėjo probleminiai klausimai ir situacijos - apie tai ir buvo kalbėtasi I kurso mokinių tėvelių susirinkimo metu. Pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, S. Jakšienė, profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis, metodininkė I. Navickienė, psichologė S. Urbelienė informavo tėvelius apie mokyklos bendrąsias tvarkas ir lūkesčius, priminė bendrąsias tiesas apie paauglių psichologiją ir bendravimą su jais. Tėvelius pasveikino ir gerą nuotaiką sukūrė mokyklos gitaristų ansamblis, vadovaujamas J. Mickevičienės. Vėliau buvo bendraujama neformaliai, prie mokytojų  ir mokinių paruošto stalo, ir grupių vadovų kabinetuose.