Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Klubas “Be rėmų” išleido naują almanachą “BE RĖMŲ - ŽODŽIO RĖMUOSE”. Knygos redaktorė ir sudarytoja - mokytoja D. Griškevičienė. Iliustracijos - buvusios mūsų mokyklos mokinės Marijos Šimaitytės. Knygoje - 10 autorių, esamų ir buvusių mūsų mokyklos darbuotojų, mokinių.Išleido #LietuvosNepriklausomųjųRašytojųSąjunga. Spausdino #Ridsaleskūrybinėspaustuvė.