Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Pilietiškumo pamoka „Tu esi manyje“: nuo „Katalikų kronikos“ iki Sąjūdžio grupės mokykloje ir GV 1/1 grupės mokinių darbų pristatymo. Pilietiškumo pamoka pradėta Lietuvos himnu ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui sveikinimu. Apie istorinius vyksmus dvasioje ir išorinius virsmus pasakojo mokyklos darbuotojai: vyr. buhalterė Danutė Pociuvienė ir profesijos mokytoja Herma Kvietkauskienė. Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Griškevičienė su GV 1/1 grupės merginomis pristatė video darbus apie Lietuvą pagal mokytojos Dalios eiles. Nuotraukos Miglės Palubinskaitės, ačiū už pagalbą Gabrieliui Baranauskui.