Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Klubas “Be rėmų” pristatė savo antrąją knygą - almanachą “Be rėmų - žodžio rėmuose”. Susitikime dalyvavo daug knygos bendraautorių - ne tik kelmiškiai, bet ir iš Šiaulių, Viduklės, Kauno - ir gausus būrys mokyklos bendruomenės narių. Klubiečius sveikino mokyklos vadovai: direktorius M. Čerkauskas, pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė - popietės dalyvius pradžiugino tortas su specialiu užrašu. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir ilgamečiai klubo draugai: Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, kuruojanti TAU,
J. Každailienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos metodininkė N. Kančiauskienė. Skambėjo eilės, dainos, toliau buvo pildomas klubo metraštis.