Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Pasikalbėti apie džiaugsmus ir rūpesčius susitiko 2g mokinių mamos ir mokyklos mokytojai. Pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė apžvelgė PUPP reikalavimus, Profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis papasakojo apie mokymosi galimybes ir perspektyvas, dalykų mokytojai aptarė galimybes ir motyvacijos didinimo aspektus, o auklėtojas G. Gedvygas - grupės mokinių lankomumą ir pažangumą.