Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Mažojo teatro salė vos talpino mokinius, mokytojus, tėvelius, draugus, susirinkusius į mokslo metų užbaigimo šventę: dešimtokams įteikti pagrindinio ugdymo pažymėjimai, dvyliktokai, kurie nelaikė valstybinių egzaminų, gavo brandos atestatus, o baigiamųjų kursų mokiniams įteikti diplomai. Mokyklos direktorius įteikė padėkos raštus geriausiai besimokantiems ir aktyviausiai neformaliojo švietimo veiklose dalyvavusiems mokiniams: jiems taip pat skirtos paskatinamosios premijos. Padėkos raštai įteikti ir mokytojai D. Pranaitienei, paruošusiai dvi mokines respublikiniam profesinio meistriškumo konkursui, matematikos mokytojai J. Andrijauskienei ir socialinei pedagogei A. Valošinienei už nuoširdžią pagalbą ukrainiečiams, neformaliojo švietimo organizatorei D. Griškevičienei už mokyklos viešinimą ir nuoširdų darbą su ukrainiečiais, profesijos mokytojui E. Kvietkauskui už nuoširdų darbą. GV 9/1 grupės merginos absolventų vardu padėkojo mokyklos bendruomenei už suteiktas žinias. Mokyklos vadovai džiaugėsi mokinių pasiekimais - kai kurie diplomus gavo su pagyrimu - ir linkėjo sėkmės tolesniame gyvenimo kely. Mokyklos bendruomenė buvo pakviesta žiūrėti Mažojo teatro spektaklį: visus smagiai nuteikė A. Čechovo “Piršlybos”. Po iškilmingos dalies visų laukė kavos puodelis ir išmoningai paruoštas saldumynų stalas.  Nuotraukos D. Bukavičiaus ir D. Griškevičienės