Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-11-22 Tytuvėnų skyriuje soc.pedagogė D. Navickienė su grupių vadovais vedė diskusiją „Sėkmės ir nesėkmės auklėjamajame darbe“. Visi pasidalino mintimis apie tai, kiek džiaugsmo teikia auklėtinių noras bendrauti, jų pasitikėjimas . Grupių vadovai išsakė jų nelengvame darbe iškylančias problemas, apsikeisdami patirtimi apie sprendimo būdus. Diskusijos dalyviai aptarė pagrindines auklėtojo savybes, kurios svarbiausios ugdytiniui (atsidavimas savo darbui, šiltas bei nuoširdus bendravimas, teisingumas, įvaizdis ir kt.).