Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-10-06 – 2018-11-06 septyni VšĮ Kelmės PRC mokiniai buvo išvykę į Hamburgą pagal ES ŠMPF Erasmus+ programos finansuojamą projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“. Mokiniai visą mėnesį atliko praktiką Vokietijos įmonėse, gilino profesines žinias ir gebėjimus. Laisvalaikiu apžiūrinėjo miesto žymias vietas, muziejus. Mokiniai buvo įvertinti pagal ECVET sistemą.