Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-10-29 – 2018-11-29 septyni VšĮ Kelmės PRC mokiniai buvo išvykę į Berlyną pagal ES ŠMPF Erasmus+ programos finansuojamą projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“. Mokiniai tobulino profesinius įgūdžius pagal savo specialybę, laisvalaikiu lankė miesto žymias vietas, keliavo, pramogavo. Praktikos metu jie buvo įvertinti ECVET, bei gavo Europasus ir įmonės, kurioje stažavosi sertifikatus.