Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2023-02-22  Tytuvėnų skyriaus bibliotekininkė pravedė popietę ,,Paklaidžiokime Maironio poezijos labirintais“. Jos metu skambėjo Maironio eilės apie meilę Tėvynei ir žmogui, gamtos grožį, garbingą Lietuvos praeitį, kurias skaitė mokinių saviraiškos būrelio nariai ir jų vadovė. Renginį paįvairino mokyklos mišraus ansamblio būrelio mokinių bei jų vadovės atliekamos dainos.


Tytuvėnų skyrius. Profesinio meistriškumo konkursas ,,GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2023“. Pirmasis konkurso etapas įvyko vasario 23 d. Jame dalyvavo 14 Tytuvėnų skyriaus mokinių. Geriausiai atsakę testo klausimus, Laima Zondelytė TR22 gr. ir Evaldas Gajauskis AM21 gr., pateko į antrą konkurso etapą, kuris įvyko Šiaulių technologijų mokymo centro Mechanikos skyriuje kovo 2 d. Lydintys mokytojai pasidalino patirtimi ir aptarė transporto priemonių remontininkų mokymą.

 


Būrelio ,,Jaunasis gėlininkas" veikla. Integruojame tvarumą į savo darbelius: ruošiame sėklytes pavasariui, atnaujiname vazonėlius, dauginame gėlytes.

 


Tytuvėnų skyrius. Mokinių saviraiškos būrelio nariai per I pusmetį buvo įtraukti į įvairiapusę veiklą. Rugsėjo mėnesį, minint žydo genocido aukų dieną, parengė stendą „Atminties kelias“. Spalio mėnesį organizavo Vėlinių minėjimą „Jie neišeina užmarštin“: buvo pagamintos dekoracijos, sukurtas scenarijus, parengtas montažas. Tą patį mėnesį su mokyklos bibliotekininke dalyvavo Tytuvėnų bibliotekoje organizuotoje Šaukėnų kultūros ir amatų centro būrelio „Mezgu rezgu“ tautodailininkių Zitos Nagevičienės, Sigitos Gudaitytės-Morkūnienės bei Aldonos Bacevičienės rankdarbių parodos pristatyme. Sausio mėnesį organizavo linksmą popietę, į kurią sukvietė visą mokyklos aktyvą „Pasitinkame Naujuosius džiaugsmingai!“. Ir, vykdant pilietinę akciją sausio 13-ai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, parengė stendą: „Jie mūsų širdyse! Gyvi! Visada!“

 


Tytuvėnų skyrius. Iš projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0033 „Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro infrastruktūros atnaujinimas“ lėšų nupirkti inverteriniai suvirinimo aparatai galintys suvirinti metalus MMA; MIG/MAG; TIG HF būdais, įrengta praktinio suvirinimo laboratorija. Suvirinimo pradmenų būrelio metu mokiniai mokosi parinkti tinkamą metalų suvirinimo būdą ir suvirinimo medžiagas, saugiai ir kokybiškai atlikti įvairių virintinių jungčių siūles.


Tytuvėnų skyrius. IG, IIG, KO22, AM21, TPR22, SA21 grupių mokiniai dalyvavo anglų kalbos projekte "Origins of Valentine's Day: A Pagan Festival in February", kuriame susipažino su "Šv. Valentino dienos" pagoniškaja istorija, sukūrė plakatus naudodami internetinio grafinio dizaino įrankį "Canva", sukūrė įvairius kryžiažodžius, pasinaudodami skaitmeniniu įrankiu "The Teacher's Corner" ir pagamino popierines puokštes.

 


2023-02-17  Tytuvėnų skyriaus floristo mokymo programos mokinių pavasarinės kompozicijos sukurtos  atspindint ekologijos, natūralumo, tvarumo ir minimalizmo tendencijas.

 


Su Vasario 16-ąja! 2023 m. vasario 15 d. vyko Lietuvos trispalvės iškilmingas pakėlimas. Trispalvė, kurią pagamino Kelmės profesinio rengimo centro bendruomenė, suplevėsavo ant UAB „Kelmės vanduo“ bokšto. Ačiū direktoriui Mindaugui Čerkauskui už idėją, Reginai Palubinskienei už triūsą siuvant trispalvę bei „Kelmės vanduo“ ir visai Kelmės bendruomenei už idėjos palaikymą.


Šių metų vasario 9 d. Joniškio ŽŪM vyko Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų merginų tinklinio varžybos. Mūsų mokyklai atstovavo: Kristina Ralytė (GA 2/2), Karolina Geriksonaitė (IIG), Gabrielė Rastenytė, Neimantė Bružaitė, Rusnė Augustytė ir Laurinta Barakauskaitė (GV 2/1). Merginos iškovojo antrąją vietą. Mokytojas Giedrius Gedvygas


Klubo “Be rėmų” kvietimu mokykloje svečiavosi Skaudvilės literatų klubo “Laiko lašai” literatės su poetine muzikine kompozicija, skirta Ievos Simonaitytės metams, “Pasivaikščiojimas su Šventvakarių Ėve”. Mokytoja D. Griškevičienė dėkojo už įtaigų ir emocionalų “pasivaikščiojimą” Ėvės, Ievos Simonaitytės gyvenimo takais, už priminimą jos asmenybės ir kūrybos.

Puslapiai