Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2021-05-20 Kelmės skyrius, Komisijos literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų eiliškumui nustatyti nutarimu R. Biržinytės 2021-ųjų metų literatūrine premija įvertinta mūsų mokyklos mokytojos Dalios Griškevičienės poezijos knyga „Ne-/išėjusioji“. Mokytoja yra mokyklos kūrėjų klubo „Be rėmų“ įkūrėja ir vadovė, aktyvi Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ narė, Lietuvos NRS narė. Jos kūrybos galima rasti almanachuose „Ką vilbena Kražantė“, „Klausau, kaip skamba gyvenimas“, „Giedok, volungėle, žydėk, sudulėle“, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos „Poezijos pavasarėlio“ rinkiniuose, ne tik rajoninėje, bet ir respublikinėje spaudoje. Jau yra išleistos dvi autorinės knygos, bet „Ne-/išėjusioji“ – pirmoji D. Griškevičienės knyga.  Laureatei vardinę juostą užrišo ir liudijimą įteikė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas, o šiltai ir išradingai sveikino Kelmės PRC direktorius M. Čerkauskas ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, kolegė A. Slunksnienė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Janušienė, “Bičiulio” redaktorė O. Jautakė, tarybos narės E. Kvietkuvienė ir J. Skeberdienė, “Vieversio” literatai, klubo „Be rėmų“ nariai, draugai.


2021-05-20 VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“. 10 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokinių iš GA0/1 ir GA0/2  dalyvavo penkių dienų mokymuose "Mechanizuotas tinkavimas " ir  gilino praktinius įgūdžius.


2021-05-20 Galutinė konferencija ,,Tarptautinė praktika ATEIČIAI“. Gegužės 20 d. ,,Zoom‘‘ platformoje vyko ERASMUS+ programos mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA102-060104 ,,Tarptautinė praktika ATEIČIAI: modulinė statyba, veganų ir vegetarų virtuvė, elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai” galutinė konferencija ,,Tarptautinė praktika ATEIČIAI“. Joje dalyvavo stažuočių dalyviai, mokyklą baigusių ir mobilumo projektuose dalyvavusių bei šiuo metu dirbančių savo įmonėse absolventai, mokyklų vadovai ir užsienio priimančiųjų organizacijų vadovai, KPRC mokiniai ir mokytojai. Dalyvius pasveikino centro direktorius M. Čerkauskas, projekto rezultatus pristatė projektų vadovas A. Katkauskis, priimančiųjų organizacijų vardu kalbėjo Austrijos Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH įmonės vadovė A. Biedermann, pagrindinius ECVET tikslus ir techninius komponentus apžvelgė profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis. Projekto dalyviai dalijosi prisiminimais iš mobilumo projektų, buvo atsakyta į iškilusius klausimus ir pasidžiaugta patirtimi. Šio projekto veiklas apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, beveik viso projekto metu ėjusi direktoriaus pareigas. Projektų vadovas Albertas Katkauskis.   


2021-05-20 Kelmės skyrius. Mokyklos biblioteka, klubas “Be rėmų” ir Žemaitės viešoji biblioteka pristatė rašytojos Rasos Sagės knygą “Burbulas. Pasaulis be vaikų”. Renginį moderavo lietuvių kalbos mokytoja D. Griškevičienė, rašytoją pristatė Žemaitės viešosios bibliotekos metodininkė , Nijolė Kančauskienė, ištraukas iš romano skaitė Dija Sabutytė, Kamilė Miliauskaitė ir Kamilė Raubaitė . Rašytoja noriai atsakinėjo į klausimus ir pasidžiaugė, kad klausimai buvo išsamūs. Dalyvavo knygos pristatyme daug mokyklos mokinių, mokytojų, rajono bibliotekininkų.


2021-05-17 Kelmės skyrius. Mokyklos klubas “Be rėmų” įsijungė į gražią akciją, kurios sumanytoja - rajono tarybos narė Janina Skeberdienė. Hortenzijų alėja papuošė miesto ligoninės III korpuso aplinką, kadangi į gražų sumanymą sureagavo ne tik tarybos nariai ar organizacijos, bet ir kelmiškiai, kuriems rūpi jų miesto grožis.


2021 m. gegužės 13 d. vyko Kelmės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis. Į šią tarybą net 4 Kelmės verslininkų asociacijos narius:  Rimantą Giržadą, Ildefonsą Petkevičių, Vytautą Sirusą, Alvydą Gerbenį delegavo Lietuvos darbdavių konfederacija. Posėdžio metu vyko Tytuvėnų skyriaus mokymo bazės apžiūra ir aptarimas. Posėdžio metu nutarta plėsti partnerystės ryšius su rajono darbdaviais ir verslininkais, skatinant mokinius praktiką atlikti Kelmės rajone.


2021-05-13 Kelmės skyrius. Vienas iš karjeros planavimo tikslų - supažindinimas su įvairiomis profesijomis: susitikimas su AGD prie VRM Šiaulių PGV Kelmės PGT vyriausiuoju specialistu vidaus tarnybos kapitonu Modestu Selemonavičiumi. Dalyvavo gausus būrys mokinių, kurie aktyviai klausėsi, uždavinėjo svečiui klausimus.


2021-05-12 Kelmės skyrius. Kelmės profesinio rengimo centro atstovai – direktorius M. Čerkauskas, profesijos mokytoja A. Gedvygienė ir GV 8/1 grupės mokinės – apsilankė Kelmės visuomenės sveikatos biuro mobiliajame punkte ir dėkojo savanorėms už jų kantrybę, supratingumą ir švelnumą, saugant mūsų sveikatą ir atliekant COVID-19 testus. Mokyklos virėjų specialybės mokinės iškepė kibinų ir išvirė sultinio, o konditerės pagamino spalvingų pavasariškų pyragaičių.


2021-05-10 Kelmės skyrius. Gegužės 10 d. visame pasaulyje minima Judėjimo sveikatos labui diena. Šios dienos minėjimą inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dar 2000 m. Ji skirta visuotiniam fizinio aktyvumo skatinimui, kuris yra kaip viena svarbiausių kovos su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis priemonių. Pradėti mankštintis ir sportuoti niekada nevėlu, svarbiausia - turėti noro! Juk visi žinome, kad aktyvus gyvenimo būdas, judėjimas, sveikas maistas stiprina sveikatą, gerina savijautą ir emocijas! Būkime sveiki! Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė. 


Ugdymo proceso organizavimas karantino metu. Plačiau...

Profesinio mokymo darbo režimas nuo sausio 11 d. Kelmės skyrius. Plačiau...

Profesinio mokymo darbo režimas nuo sausio 11 d. Tytuvėnų skyrius. Plačiau...

Atsakomybė už nusižengimus virtualioje aplinkoje. Plačiau ...

Puslapiai