Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2020-02-27 Tytuvėnų skyrius. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko automobilių mechaniko mokymo programos mokinių profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo Martynas Maziliauskas AM18 gr., Erikas Aleksiuk AM17 gr., Tomas Martyšius AM17 gr. Ugdytiniai varžėsi su kitų Lietuvos profesinių mokyklų mokiniais ir pademonstravo geras teorines žinias bei praktinius įgūdžius.


2020-02-27 Kelmės skyriuje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Tradiciškai mokinių tėveliai kviečiami du kartus per metus, kad susipažintų su mokinių pasiekimais ir aptartų kitus rūpimus klausimus.


2020-02-27 Kelmės skyrius. Mokykloje su viešnia iš Argentinos Sol svečiavosi istorijos mokytojas, Šiaulių skautų tunto vadovas, 2018 m. už savanoriavimą apdovanotas G. Petkevičaityės-Bitės medaliu "Už nuopelnus Lietuvai", Sergejus Staponkus. Jis pristatė pagrindinius savanorystės principus, skatino jaunimą "atsikelti nuo sofos", t.y. palikti komforto zoną ir nebijoti ieškoti pašaukimo, remdamasis savo paties gyvenimo istorija. Seržas gyvai bendravo su mokiniais, už teisingus atsakymus į klausimus apdovanodamas "kirminiuku" iš Indijos. "Kelkis ir eik" - Biblijos žodžiais užbaigė susitikimą užbaigė svečias.


Kelmės skyrius. 2019 m. pradėtas mokyklos pastatų, esančių J.Janonio g. 11, Kelmėje, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą. Projekto metu atnaujintas apšvietimas, šildymo sistemos reguliavimas, apšiltinama ir atnaujinama pastatų išorė. Projektas finansuojamas Energijos efektyvumo fondo lėšomis. Projekto sąmata - 1009985,18 eurų.

 


2020-02-26 Kelmės skyrius. Modulio “Karjeros kelias” mokiniai dalyvavo patirties pasidalijimo renginyje “Savanoriai organizacijose: savanorio palydėjimas”, kuris vyko Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre. Lektorius, jaunimo reikalų koordinatorius, Egidijus Gricius aptarė savanorio- kuratoriaus- mentoriaus santykį, pristatė įgytų kompetencijų paketą (Youthpass pagrindu).


2020-02-19 Kelmės skyrius. Pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus pareigas, S. Jakšienės iniciatyva būrys Kelmės skyriaus mokytojų dalyvavo konferencijoje “Ugdymo/si sėkmės istorija”, vykusioje VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Iš kelmiškių pastebėjimais dalijosi matematikos mokytoja Jovita Andrijauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja, neformalaus švietimo organizatorė D. Griškevičienė.


2020-02-14 Kelmės skyrius. Dar viena Šimtadienio šventė -L’amor!- įvyko mokykloje. GV 8/1 ir GR 8/1 grupes į kruizą, įteikdami bilietus, pakvietė GMV 9/1, GS 9/1 ir GA 9/1 mokiniai. Kelionės metu, aplankant skirtingas  šalis, dvyliktokai turėjo progą ir pašokti, ir susipažinti su nacionalinių kultūrų ypatumais


2020-02-14 Tytuvėnų skyriaus mokiniai dalyvavo akcijoje „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“. Žodis – 1918 metų vasario 16-osios aktas – nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe, jei nebūtų buvę savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus valstybei. Istorijos mokytoja L.Pranckuvienė trumpai papasakojo mokiniams apie Lietuvos kariuomenės kūrimąsi bei mūsų kraštietį puskarininkį Joną Barkauską ir jo indėlį kovojant už Lietuvos laisvę. Ant savanorio Jono Barkausko kapo, esančio Tytuvėnų miesto kapinėse, uždegėme padėkos ir atminimo žvakutes. Jų liepsna kalbės, kad kovos dėl Lietuvos laisvės niekada nebus pamirštos.


2020-02-13 Kelmės skyrius. Pirmoji 2020 m asamblėja: I-o pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų aptarimas, pirmūnų ir nepraleidusių nei vienos pamokos apdovanojimai, kalėdinio konkurso diplomų įteikimas ir artimiausių renginių pristatymas.


2020-02-12 Tytuvėnų skyriuje abiturientai buvo pakviesti į Šimtadienio šventę Havajuose. Ji prasidėjo dar klasėse, kur ant lentos puikavosi egzotiškos gėlės, o palmės pasipuošė bananų kekėmis. Mokyklos fojė taip pat vyravo havajietiška atmosfera: energingos renginio vedėjos, spalvingos teminės dekoracijos, nuotaikingi muzikos ritmai. Dvyliktokai ne tik išklausė nuoširdžius sveikinimus, bet ir atliko sudėtingas užduotis, kuriose atsispindėjo jų šmaikštumas, sumanumas, vikrumas ir muzikiniai gebėjimai. Pasibaigus šventinei programai, organizatoriai, abiturientai ir svečiai vaišinosi havajietiškais kokteiliais bei tortu.

Puslapiai