Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2021-11-22 Tytuvėnų sk. vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei modulio ,,Rekreacinės veiklos organizavimo‘‘ pamoka ,,Ar gerai pažįsti Kelmės kraštą?‘‘ Pamoką vedė profesijos mokytoja Rasa Martinkienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Tvaskūnienė. Tikslas – geriau pažinti Kelmės kraštą, iškilias literatūros asmenybes. Pamokos metu mokiniai žiūrėjo filmą apie Kelmės rajono žymius objektus ir garsius žmones. Vyko viktorina, kurioje pamokos dalyviai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus apie Kelmės krašto išskirtinius istorinius, kultūrinius, geografinius objektus, apie žymius literatus, atpažinti Kelmės r. miestelių herbus.


2021-11-18 d. profesijos mokytojų R. Palubinskienės ir D. Juknevičienės iniciatyva VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos "Įstaigos ESVG veiksmai, koordinuojant darbuotojų, mokinių bei įstaigoje esančių lankytojų elgesį, įvykus gaisrui mokyklos patalpose". Pratybų tikslas - įvertinti mokyklos atsakingų darbuotojų veiksmus kilus gaisrui mokykloje.


GM 9/1 grupės - multimedijos paslaugų teikėjo specialybės - mokiniams buvo įteikti mokyklos baigimo diplomai. Mokinius konsultavo ir egzaminui rengė IT mokytoja metodininkė S. Valutienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas, profesijos mokytojas R. Kančauskas. Su pagyrimu mokyklą baigė K. Raubaitė, kuri ne vieną kartą yra pasidžiaugusi, jog neapsirinko, pasirinkdama nei mokyklą, nei specialybę. Apie nueitą kelią, siekiant diplomo, visiems šventės dalyviams priminė nuotaikingas mokytojos S. Valutienės sukurtas video. Absolventus sveikino pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, profesinių paslapčių mokę mokytojai, grupės auklėtoja D. Griškevičienė. Itin išradingas sveikinimas buvo Profesinio mokymo skyriaus vedėjo J. Valučio: pavartodamas IT sąvokas ar pavadinimus, vedėjas priminė apie tai, kas svarbiausia žmogaus gyvenime, o užbaigė palinkėjimu, kad niekad nevėlu turimas žinias “refrešinti”.


2021-11-17 Tytuvėnų skyrius. Integruota profesijos mokytojos Dalės Juknevičienės ir sveikatos priežiūros specialistės Irminos Stonkienės pamoka apie pirmosios pagalbos teikimą.


GM 9/1 grupės - multimedijos paslaugų teikėjo specialybės - visi mokiniai sėkmingai išlaikė kompetencijų vertinimo egzaminą. Mokiniai laikyti egzamino atvyko po mokomosios praktikos, kurią sėkmingai atliko ne tik Kelmės rajono įstaigose ar firmose. Mokinius konsultavo ir egzaminui rengė IT mokytoja metodininkė S. Valutienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas, profesijos mokytojas R. Kančauskas
 


Skaitymo akcija "SKAITAU, VADINASI ESU"


“Akimirkų mozaika” - taip vadinasi klubo “Be rėmų” narės, GM 9/1 mokinės Kamilės Raubaitės pirmoji paroda, surengta mokykloje. Neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė, pristačiusi parodą ir jos autorę, pasidžiaugė, kad vis daugiau jaunų žmonių įprasmina save kūryboje. Kamilę sveikinantis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas R. Kančauskas sakė, kad čia tik prasideda parodos kelias: vėliau ji keliaus į JIE erdves ir į kitas rajono bibliotekas. Parodos autorę sveikino ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, ir Profesinio skyriaus vedėjas J. Valutis, ir IT mokytoja metodininkė S. Valutienė, ir Mokinių taryba, ir GM 9/1 grupė. Kamilę ypatingai nustebino M. Palubinskaitės perduotas siurprizas.

 


Tytuvėnų skyrius. Mokinių tarybos iniciatyva spalio 26 d. vyko filmų vakaras, skirtas Helovinui. Renginys buvo ypatingai įdomus: ugdytiniai rungtyniavo atlikdami užduotis KAHOOT programėlėje,žaidė žaidimus, dalyvavo orientacinėse varžybose.


Tytuvėnų skyrius. Spalio mėnesį vyko integruotas biologijos dalyko ir floristo mokymo programos projektas ,,AUGALAI - NUO SANDAROS IKI MENO KŪRINIŲ". Mokiniai prisiminė žiedo sandarą, mikroskopu tyrinėjo augalo dalis, kūrė floristines kompozicijas. 


Skelbiamas eilėraščių konkursas "Kukli pievų žolė iš Kelmės"

Puslapiai