Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Tytuvėnų skyrius. Spalio mėnesį vyko integruotas biologijos dalyko ir floristo mokymo programos projektas ,,AUGALAI - NUO SANDAROS IKI MENO KŪRINIŲ". Mokiniai prisiminė žiedo sandarą, mikroskopu tyrinėjo augalo dalis, kūrė floristines kompozicijas. 


Skelbiamas eilėraščių konkursas "Kukli pievų žolė iš Kelmės"


2021-10-29 Tytuvėnų skyrius. Parodėlė " PRISIMINTI. PADĖKOTI".TF21 gr. mokinių sukurtos floristinės kompozicijos artimųjų kapams papuošti. Keli darbai papuošė Tytuvėnų kapinėse palaidotų kunigų kapus. 

 


Žemaitės 100-osioms mirties metinėms paminėti mokykloje vyko Žemaitės skaitymai. Mokiniai patys rinkosi kūrinius ir klasėse po kelias minutes skaitė ištraukas iš Žemaitės apsakymų “Topylis”, “Marti”, “Petras Kurmelis”. Buvo prisiminti Žemaitės laiškai K.  Petrauskui, susirašinėjimas su P. Višinskiu, atvedusiu J. Žymantienę į literatūrą. Skaitymuose dalyvavo beveik visų grupių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas, mokiniai.
 


“Su meili Žemaitijē” - tokiu pavadinimu vyko edukacinė programa, skirta 100-osioms rašytojos Žemaitės mirties metinėms, kurią organizavo mokyklos klubas “Be rėmų” ir Mokinių taryba. Edukacinę programą vedė viešnios iš Plungės “Vingiorykštės”  - literatų klubo vadovė A. Daukantaitė ir klubo narė Daiva Rudelytė. Mokytoja J. Andrijauskienė perskaitė lietuvių kalbos mokytojos D. Griškevičienės “Dedikaciją Žemaitei”, V. Bielskytė, GV 1/1 gr., I. Biknevičiūtė, 2g, mokytojos A. Gedvygienė ir D. Griškevičienė perskaitė ištrauką iš Žemaitės “Topylio”, D. Bukavičius, 2g. pristatė bendrą Žemaitės viešosios bibliotekos ir mūsų mokyklos multimedijos specialybės mokinių darbą - animaciją Žemaitės kūrinių tematika “Rinkinėlis vaikams”. Viešnios puikiai įtraukė mokinius į veiklas: kartu sprendė žemaitiškai sudarytą kryžiažodį, mėgino įvardinti daiktus žemaitiškai, kartu dainavo ir spėliojo minkles.


2021-10-28 Tytuvėnų skyrius. NVŠ būrelio ,,Lyderystės ABC‘‘ mokiniai dalyvavo verslumo užsiėmimuose, kuriuos vedė amatų individualios įmonės ,,Jurgitėlės amatai‘‘ vadovė Jurgita Čiplytė. Ji būrelio dalyviams papasakojo apie veiklios asmenybės formavimą ir lyderystės kompetencijų ugdymą, kokia sėkminga verslo pradžia. Mokiniai su lektore diskutavo apie verslumo įgūdžių tobulinimą, atlikinėjo įvairias žaidybines užduotis.


2021-10-28 Tytuvėnų skyrius. AM21gr. mokiniai fotografavo vaizdelius apie rudenį ir išrinko nuotraukas, kurias norėjo eksponuoti parodėlėje ,,Rudens ekspresijos‘‘. Parodos tikslas - skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas. Daugiausia rudenio gamtos vaizdų pro fotoaparato objektyvą užfiksavo ir kūrybiškiausiomis pripažintos šių AM21grupės mokinių nuotraukos: Mariaus Stunžėno, Evaldo Gajausko, Tomo Stulpino, Edvino Minevičiaus. Parodėlę paįvairino mokinių surinkti poetų posmai apie rudenį bei padaryti skėčiai iš rudeninių lapų bei kitų rudens gėrybių.


2021-10-22 III kurso multimedijos paslaugų teikėjo specialybės studentai atlieka mokamąją praktiką - "Įvadas į darbo rinką". Trys mokiniai Kamilė Raubaitė, Gabrielė Baršytė ir Edvinas Janavičius atlieka praktiką Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje ir filmuoja bei redaguoja vaizdo įrašus Žemaitės skaitymuose kartu su praktikos mokytoju, JIE vadovu R. Kančausku.


2021-10-19 /20 Tytuvėnų skyrius. IIG klasės ir konditerio specialybės mokiniai dalyvavo integruotose pamokose „Antano Smetonos gyvenimo ir virtuvės paslaptys“. Istorijos pamokų metu mokiniai sužinojo apie tai, kaip iš valstiečių šeimos kilęs jaunuolis tapo Lietuvos prezidentu, kokios buvo A. Smetonos vertybės, įvertintas prezidentavimo laikotarpis, aptartos pasitraukimo iš Lietuvos ir žūties aplinkybės. Per konditerijos pamokas susipažino su pirmąja nepriklausomos Lietuvos valstybės ponia Sofija Smetoniene, o per jos asmenybę – ir su XX a. pradžios Lietuva, jos kulinariniu paveldu. Gamino tortą „Napoleonas“ pagal autentišką Smetonos laikų receptą. Ugdytiniai atsakė į viktorinos klausimus. Netradicines pamokas vainikavo „Napoleono“ torto ragavimas.


2021-09-27 Tytuvėnų skyrius. Vyko integruotas renginys ,,Europos kalbos- langas į pasaulį‘‘, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Šią dieną buvo organizuotos įvairios veiklos: muzikos ir lietuvių kalbos viktorina, mokiniai papuošė mokyklos fojė skėčiais, papuoštais Europos valstybių vęliavomis, laiptus pasveikinimo žodžiais įvairiomis kalbomis. Šių renginių tikslas – skatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms bei tobulinti mokinių skaitmenines kompetencijas.

Puslapiai