Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


A, B, C ir D komandos (2g ir GV 0/1 grupės atstovai) varžėsi Protų mūšyje, skirtame AIDS dienai. Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stoniene priminė svarbiausius dalykus apie AIDS, 2g grupės auklėtojas Giedrius Gedvygas talkino, skaičiuojant taškus, o neformalio švietimo organizatorė Dalia Griškevičienė paskelbė rezultatus: nugalėtojais tapo A komanda - GV 0/1 grupės atstovai.


Mokykla iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto “Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro infrastruktūros atnaujimas” Nr. 09. 1.2- CPVA-K-722-01-0033 šiandien įsigijo naujutėlį automobilį Toyota Proace Verso Shuttle.

Puikumėlis! Ir patogu, ir komfortiška, ir saugu!


Skaitymai “Aš esu didelis svajotojas ir fantastas…”, skirti V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. Mokytoja D. Griškevičienė priminė, kodėl poetas yra vadinamas žemininku, likusiu savo žemėje, bibliotekos vedėja Vita Grigienė papasakojo apie stendinę medžiagą, skirtą V. Mačernio jubiliejui, o skaitymų svečias, klubo “Be rėmų” narys V. Rimkus padainavo ne tik poeto sonetą, bet ir kitas, žemininkų filosofijai artimas, dainas. GV 1/1 grupės mokinės skaitė ir sonetus, ir eilėraščius, o mokytojos Vita ir Dalia - “Tėviškę” ir “Trečiąją” viziją. Apibendrindamos pamoką, merginos vienbalsiai nutarė, kad V. Mačernis ne veltui yra vadinamas žemininku.


Puikus skaitymo skatinimo mėnesio “Skaitau, vadinasi esu” akcentas: profesijos mokytojas A. Mikalauskas su mokiniais pagamino knygų namelį. Užrašą “Imkiet mani ir skaitykiet…” pagamino reklamos agentūra “JU studija”. Knygų namelis rado vietą Užimtumo tarnyboje. Statydami namelį, Profesinio mokymo vedėjas J. Valutis ir profesijos mokytojas I. Bernotas Užimtumo tarnybos lankytojams linkėjo prasmingesnio ir naudingingesnio laiko praleidimo, laukiant pokalbio ar susitikimo. Beto knygas bus galima neštis ir namo, grąžinant atgal į namelį ar pasikeičiant į kitą knygą.
 


2021-11-24  Tytuvėnų sk. vyko renginys, skirtas poeto Vytauto Mačernio jubiliejui, kurį organizavo bibliotekininkė Rima Laurinavičienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Tvaskūnienė. Apie V. Mačernio gyvenimą ir kūrybos paraleles įdomiai papasakojo KO20 grupės mokinė Kamilė Andrulytė. Renginio dalyviai klausėsi poeto eilių, kurias skaitė mokytojos Dalia Navickienė ir Regina Tvaskūnienė. Skambėjo gražios V. Mačernio eilės apie vaikystę, meilę, gyvenimo prasmę, skaitomos KO20/AM 20 gr. mokinių Kamilės Andrulytės ir Gedo Bekerio bei K 20 gr. mokinės Deimantės Grigulaitės. Renginį paįvairino mokinių atliekamos dainos (vadovė - mokytoja Renata Valatkienė). Popietėje mokiniai artimiau susipažino su poeto V. Mačernio kūryba, patyrė džiugių akimirkų ir puikių emocijų.


2021-11-22 Tytuvėnų sk. vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei modulio ,,Rekreacinės veiklos organizavimo‘‘ pamoka ,,Ar gerai pažįsti Kelmės kraštą?‘‘ Pamoką vedė profesijos mokytoja Rasa Martinkienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Tvaskūnienė. Tikslas – geriau pažinti Kelmės kraštą, iškilias literatūros asmenybes. Pamokos metu mokiniai žiūrėjo filmą apie Kelmės rajono žymius objektus ir garsius žmones. Vyko viktorina, kurioje pamokos dalyviai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus apie Kelmės krašto išskirtinius istorinius, kultūrinius, geografinius objektus, apie žymius literatus, atpažinti Kelmės r. miestelių herbus.


2021-11-18 d. profesijos mokytojų R. Palubinskienės ir D. Juknevičienės iniciatyva VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos "Įstaigos ESVG veiksmai, koordinuojant darbuotojų, mokinių bei įstaigoje esančių lankytojų elgesį, įvykus gaisrui mokyklos patalpose". Pratybų tikslas - įvertinti mokyklos atsakingų darbuotojų veiksmus kilus gaisrui mokykloje.


GM 9/1 grupės - multimedijos paslaugų teikėjo specialybės - mokiniams buvo įteikti mokyklos baigimo diplomai. Mokinius konsultavo ir egzaminui rengė IT mokytoja metodininkė S. Valutienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas, profesijos mokytojas R. Kančauskas. Su pagyrimu mokyklą baigė K. Raubaitė, kuri ne vieną kartą yra pasidžiaugusi, jog neapsirinko, pasirinkdama nei mokyklą, nei specialybę. Apie nueitą kelią, siekiant diplomo, visiems šventės dalyviams priminė nuotaikingas mokytojos S. Valutienės sukurtas video. Absolventus sveikino pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, profesinių paslapčių mokę mokytojai, grupės auklėtoja D. Griškevičienė. Itin išradingas sveikinimas buvo Profesinio mokymo skyriaus vedėjo J. Valučio: pavartodamas IT sąvokas ar pavadinimus, vedėjas priminė apie tai, kas svarbiausia žmogaus gyvenime, o užbaigė palinkėjimu, kad niekad nevėlu turimas žinias “refrešinti”.


2021-11-17 Tytuvėnų skyrius. Integruota profesijos mokytojos Dalės Juknevičienės ir sveikatos priežiūros specialistės Irminos Stonkienės pamoka apie pirmosios pagalbos teikimą.


GM 9/1 grupės - multimedijos paslaugų teikėjo specialybės - visi mokiniai sėkmingai išlaikė kompetencijų vertinimo egzaminą. Mokiniai laikyti egzamino atvyko po mokomosios praktikos, kurią sėkmingai atliko ne tik Kelmės rajono įstaigose ar firmose. Mokinius konsultavo ir egzaminui rengė IT mokytoja metodininkė S. Valutienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas, profesijos mokytojas R. Kančauskas
 

Puslapiai