Į

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2018-12-06 Tytuvėnų skyriaus techninių mokymo programų mokiniai lankėsi VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos žemės ūkio sektoriniame praktinio mokymo centre. Pamokų metu buvo ugdomi mokinių praktiniai gebėjimai: metalų elektrolankinio suvirinimo elektrodais ir apsauginių dujų aplinkoje, traktoriaus John Deere 6930 vairavimo.

 


2018-12-05 Tytuvėnų skyriuje vyko mokytojos R.Tvaskūnienės organizuotas dailyraščio konkursas ,,Rašom Lietuvai! 2018‘‘. Renginio tikslas- ugdyti taisyklingo, estetiško rašymo įgūdžius, skatinti mokinius laikytis bendrųjų rašto kultūros reikalavimų. Vertinimo komisija išrinko gražiausius, aiškiausius ir taisyklingiausiai parašytus darbus. Pirmąją vietą užėmė pirmo kurso mokinė T. Marcinkutė, antrąją- A.Rezgytė, trečiąją- G.Jonutytė.

 

 


2018 -12-04 Kelmės skyriaus statybos profesijos mokytojai vedė netradicines pamokas VšĮ Telšių regioniniame profesinio rengimo centre. Mokiniai savo profesinius įgūdžius tobulino tema ,,Mechanizuotas tinkavimas“. Tai jau buvo antrasis apsilankymas  šia tema. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai padirbėti su šiuolaikiškais tinko užmetimo mechanizmais, susipažinti su jų veikimo principais.


2018-10-29 – 2018-11-29 septyni VšĮ Kelmės PRC mokiniai buvo išvykę į Berlyną pagal ES ŠMPF Erasmus+ programos finansuojamą projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“. Mokiniai tobulino profesinius įgūdžius pagal savo specialybę, laisvalaikiu lankė miesto žymias vietas, keliavo, pramogavo. Praktikos metu jie buvo įvertinti ECVET, bei gavo Europasus ir įmonės, kurioje stažavosi sertifikatus.


2018-11-30 Kelmės skyriaus statybinio profilio profesijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo praktiniuose mokymuose ,,Festool frezavimo ir šlifavimo įrankių panaudojimas". Mokymų metu susipažino su nuglaistytų sienų ir lubų lygumo tikrinimo įrankiu, CMS stalinio frezavimo įrankiu, bei sujungimų frezerio DF 500 darbo aspektais.


2018-11-27 Tytuvėnų skyriuje konditerio specialybės mokinėms įvyko konkursas „Keksiukų karai“. Konkurso dalyvės turėjo atlikti įvairias užduotis: pasirengti technologinę kortelę, iškepti ir padekoruoti keksiukus, užsienio kalba išvardinti žaliavas bei jų kiekius, apibūdinti technologinius procesus, įvardinti gaminių pavadinimus ir iš kokios tešlos rūšies jie yra pagaminti, išspręsti kryžiažodį konditerine tematika. Vertinimo komisija įvertino atliktas užduotis, keksiukų skonį, išvaizdą, pateikimą ir paskelbė nugalėtojas. Prizines vietas iškovojo K17 grupės mokinės. D.Rimkutė užėmė pirmąją vietą, antrąją – L. Marozienė, trečiąją – B. Tarnauskaitė. Mokyklos bendruomenė, mokytojai ir mokiniai D.Rimkutės keksiukus pripažino kokybiškiausiais, skaniausiais ir estetiškiausiais. Konkurso dalyvės buvo apdovanotos diplomais, padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis.


2018-11-26 Kelmės skyrius. Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, ugdant kūrybiškumą ir mokant teksto kūrimo subtilybių, modulio „Kopk aukštyn” pamokose dažnokai talkina žinomi rajono literatai. Pamoką apie straipsnio ir esė kūrimą kartu su mokytoja D. Griškevičiene vedė rajono literatų klubų „Austėja” ir „Vieversys” narė, žurnalistė J. Skeberdienė.


2018-11- 23 d. vyko iškilminga Kelmės sporto centro atidarymo šventė. Daug svečių, kelmiškių, moksleivių, sportininkų dalyvavo atidaryme, daug gražių sveikinimų ir linkėjimų buvo pasakyta. Mūsų mokyklos vadovai ir bendruomenė taip pat prisijungė prie sveikintojų būrio, pasidžiaugė nauju kaimynu  šalia mūsų mokyklos, naujomis jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo, sveikatos stiprinimo, varžybų ir renginių galimybėmis ir įteikė  pasveikinimo dovanėles.


2018-11-22 Kelmės skyrius. Vykdant projektą “Veikime kartu”, finansuojamą iš Kelmės rajono Jaunimo reikalų tarybos paskelbtos programos lėšų, grupė mokyklos mokinių su klubo “Be rėmų” vadove mokytoja D. Griškevičiene lankėsi Nemajūnuose, kur susipažino su dzūkiškų bandų kepimo ypatybėmis, klausėsi pasakojimo apie to krašto maisto kultūrą Nepriklausomos Lietuvos ir sovietų valdžios metais, išmoko naujų tarmiškų žodžių ir įrankių pavadinimų.


2018-11-22 Tytuvėnų skyriuje soc.pedagogė D. Navickienė su grupių vadovais vedė diskusiją „Sėkmės ir nesėkmės auklėjamajame darbe“. Visi pasidalino mintimis apie tai, kiek džiaugsmo teikia auklėtinių noras bendrauti, jų pasitikėjimas . Grupių vadovai išsakė jų nelengvame darbe iškylančias problemas, apsikeisdami patirtimi apie sprendimo būdus. Diskusijos dalyviai aptarė pagrindines auklėtojo savybes, kurios svarbiausios ugdytiniui (atsidavimas savo darbui, šiltas bei nuoširdus bendravimas, teisingumas, įvaizdis ir kt.).

Puslapiai