Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-12-11 Kelmės skyrius. Jaunieji klubo “Be rėmų” nariai atidarė mokytojos J. Andrijauskienės parodą “Ak, tie metų laikai, kaip gerai, kad jie mus malonumais gaivina” (Perre Beranger). Mokytoja prikėlė antram gyvenimui rankomis megztas servetėles: jas šiam tikslui sunešė mokyklos bendruomenė.


2018-12-11 Kelmės skyrius. Klubo “Be rėmų” ir gitaristų studijos nariai (mokytoja J. Mickevičienė) dalyvavo poezijos ir muzikos vakare „Baltas žiemos ilgesys... ta plonytė linija”, vykusiame Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Vakarą moderavo vadovė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė D. Griškevičienė.


2018-12-10  Tytuvėnų sk. vyko bibliotekininkės R. Laurinavičienės organizuota poezijos ir muzikos popietė ,,Nupinkime vainiką Lietuvai iš  gerumo, meilės ir išminties žiedų“, skirta Lietuvos 100- mečiui paminėti. Popietę vedė KT 16 gr. mokinė N.Abromavičiūtė. Programą pradėjo  R. Valatkienės vadovaujamas mišrusis ansamblis G.Paškevičiaus daina ,,Mano kraštas‘‘. Poeziją apie gimtąjį kraštą skaitė bendrojo ugdymo skyriaus vedėja V.Nausėdaitė, mokytoja D.Navickienė bei lietuvių kalbos mokytojos R. Tvaskūnienės ruošti mokiniai: A.Rezgys, T.Marcinkutė, G.Jonutytė, N.Maceikaitė, I. Bernotaitė.

 

 

 


2018-12-10 Kelmės skyrius. Mokinių taryba tradiciškai papuošė mokyklos vidiniame kiemelyje augančią eglę - taip buvo duotas startas kalėdinei akcijai “Parnešk gerumo dvasią į namus”


2018-12-07 Kelmės skyrius. Mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos ir Latvijos 100-čiui skirtoje tarptautinėje liaudies šokių vakaronėje “Mes visi iš vieno kelmo”, vykusioje J. Graičiūno gimnazijoje - ugdomas mokinių tautiškumas ir skatinama puoselėti etnokultūrines tradicijas.


2018-12-06 Tytuvėnų skyriaus techninių mokymo programų mokiniai lankėsi VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos žemės ūkio sektoriniame praktinio mokymo centre. Pamokų metu buvo ugdomi mokinių praktiniai gebėjimai: metalų elektrolankinio suvirinimo elektrodais ir apsauginių dujų aplinkoje, traktoriaus John Deere 6930 vairavimo.

 


2018-12-05 Tytuvėnų skyriuje vyko mokytojos R.Tvaskūnienės organizuotas dailyraščio konkursas ,,Rašom Lietuvai! 2018‘‘. Renginio tikslas- ugdyti taisyklingo, estetiško rašymo įgūdžius, skatinti mokinius laikytis bendrųjų rašto kultūros reikalavimų. Vertinimo komisija išrinko gražiausius, aiškiausius ir taisyklingiausiai parašytus darbus. Pirmąją vietą užėmė pirmo kurso mokinė T. Marcinkutė, antrąją- A.Rezgytė, trečiąją- G.Jonutytė.

 

 


2018 -12-04 Kelmės skyriaus statybos profesijos mokytojai vedė netradicines pamokas VšĮ Telšių regioniniame profesinio rengimo centre. Mokiniai savo profesinius įgūdžius tobulino tema ,,Mechanizuotas tinkavimas“. Tai jau buvo antrasis apsilankymas  šia tema. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai padirbėti su šiuolaikiškais tinko užmetimo mechanizmais, susipažinti su jų veikimo principais.


2018-10-29 – 2018-11-29 septyni VšĮ Kelmės PRC mokiniai buvo išvykę į Berlyną pagal ES ŠMPF Erasmus+ programos finansuojamą projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046619 „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“. Mokiniai tobulino profesinius įgūdžius pagal savo specialybę, laisvalaikiu lankė miesto žymias vietas, keliavo, pramogavo. Praktikos metu jie buvo įvertinti ECVET, bei gavo Europasus ir įmonės, kurioje stažavosi sertifikatus.


2018-11-30 Kelmės skyriaus statybinio profilio profesijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo praktiniuose mokymuose ,,Festool frezavimo ir šlifavimo įrankių panaudojimas". Mokymų metu susipažino su nuglaistytų sienų ir lubų lygumo tikrinimo įrankiu, CMS stalinio frezavimo įrankiu, bei sujungimų frezerio DF 500 darbo aspektais.

Puslapiai